Złośliwy guz wątroby

Rak wątroby jest jedną z pięciu głównych przyczyn śmierci z powodu raka, podobnie jak rak żołądka, piersi, płuc i jelita grubego. Każdego roku na całym świecie diagnozuje się go 700 000 osób, umiera około 600 tysięcy pacjentów. W Rosji roczna liczba nowo zdiagnozowanych przypadków w ciągu ostatnich 10 lat wzrosła z 3500 do 5000. Liczba zgonów z powodu raka wątroby na świecie rośnie o 3% rocznie. Mężczyźni chorują 3 razy częściej niż kobiety. Przerzuty do wątroby ze złośliwymi guzami innych narządów występują około 30 razy częściej niż rak pierwotny (to znaczy taki, który pierwotnie rozwinął się z tkanki wątroby).

Jak dochodzi do raka wątroby??

Pod wpływem niekorzystnych czynników prowokujących normalna odnowa komórek wątroby zostaje zakłócona, zaczynają się one niekontrolowanie i szybko dzielić, nie mając czasu na dojście do stanu dojrzałego. Rak wątroby może wystąpić w wyniku mutacji genów wywołanych przez wirusy zapalenia wątroby lub w wyniku infekcji spowodowanej przewlekłym stanem zapalnym.

Rodzaje raka wątroby

Można wyróżnić następujące główne odmiany złośliwych nowotworów wątroby:

 • Nowotwór złośliwy, który rozwija się z komórek miąższu wątroby, nazywa się rakiem wątrobowokomórkowym (HCC) lub wątrobowym rakiem wątroby. W niektórych przypadkach stwierdza się pojedynczy guz, który z czasem powiększa się i dopiero w późniejszych stadiach zaczyna rozprzestrzeniać się na inne części narządu. W przypadku rozproszonej postaci raka istnieje wiele ognisk i znajdują się one w różnych częściach wątroby. Ta opcja jest najbardziej charakterystyczna w przypadkach, gdy rak rozwinął się na tle marskości wątroby..
 • Rak włóknisto-komórkowy jest rodzajem raka wątrobowokomórkowego. Jest to mniej niż 1% wszystkich innych podtypów i ważne jest, aby rozpoznać go podczas badania. Takie guzy powszechnie występują u kobiet poniżej 35 roku życia..
 • Jeśli guz powstaje z nabłonka dróg żółciowych, nazywa się to rakiem dróg żółciowych. Ten typ raka wątroby występuje w 10–20% przypadków..
 • Wtórny rak jest przerzutem w wątrobie guzów, które powstały w innych narządach. Najczęstsze przerzuty raka jelita grubego (z guzów jelita grubego i odbytnicy), które są związane ze specyfiką przepływu krwi. Rzadziej komórki nowotworowe pochodzą z płuc, gruczołu sutkowego, prostaty itp. W swojej strukturze ogniska przerzutowe są podobne do guza pierwotnego..
 • Rzadko w wątrobie występują naczyniakomięsaki i naczyniaki krwionośne - nowotwory złośliwe rozwijające się z naczyń krwionośnych. Są bardzo agresywne i szybko rozprzestrzeniają się w ciele..

Częstość występowania i częstotliwość

Zgodnie z częstotliwością wykrywania rak wątroby zajmuje 5 miejsce wśród wszystkich chorób onkologicznych u mężczyzn i 8 miejsce - u kobiet. Pierwotny, to znaczy taki, który początkowo rozwija się z komórek wątroby (rak wątrobowokomórkowy wątroby), jest dość rzadki. Częściej wtórny rak przerzutowy występuje w wątrobie. Istnieje 20-30 razy więcej przypadków tego rodzaju niż przypadków pierwotnego raka..

Czynniki ryzyka

Znanych jest kilka czynników ryzyka raka wątroby. W ten sposób ustalono bezpośredni związek między rakiem wątrobowokomórkowym a przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby. Do 80% osób z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C rozwija raka wątroby w ciągu 20 lat od zakażenia. Z powodu wysokiej częstości występowania tych wirusów w krajach azjatyckich i afrykańskich pierwotny rak wątroby występuje tam kilka razy częściej niż w Europie i Stanach Zjednoczonych.

W Rosji najwyższą zapadalność na raka komórek wątroby odnotowano na zachodniej i wschodniej Syberii. Według statystyk średni wiek pacjentów waha się od 50 do 65 lat, a u mężczyzn guz ten występuje częściej.

Często nowotwór złośliwy rozwija się w wyniku marskości wątroby, stanu patologicznego, w którym normalna tkanka wątroby zostaje zastąpiona włóknistą tkanką łączną. Z kolei przyczyny marskości wątroby są różne:

 • Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B i C..
 • Bezalkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby jest dość powszechną chorobą, której ryzyko jest zwiększone u osób z nadwagą..
 • Pierwotna marskość żółciowa jest chorobą, w której przewody żółciowe są niszczone, w wyniku czego odpływ żółci zostaje zakłócony i wpływa na tkankę wątroby.
 • Dziedziczna hemachromatoza jest dziedziczną patologią, w której organizm pochłania zbyt dużo żelaza z pożywienia i odkłada się w różnych narządach, w tym w wątrobie.
 • Nadużywanie alkoholu prowadzi do alkoholowego zapalenia wątroby, a następnie do marskości wątroby..

Inne czynniki ryzyka:

 • Nadwaga. Być może odgrywa tu rolę zwiększone prawdopodobieństwo rozwoju bezalkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby..
 • Cukrzyca typu II. Tacy pacjenci często mają nadwagę..
 • Niektóre rzadkie choroby: tyrozynemia, niedobór alfa1-antytrypsyny, porfiria kutanearda, choroby akumulacji glikogenu, choroba Wilsona-Konovalova.
 • Zastosowanie sterydów anabolicznych.
 • Wpływ na ciało niektórych toksycznych substancji: aflatoksyny (wytwarzanej przez grzyb, który infekuje pszenicę, kukurydzę, mielone orzechy i inne produkty), chlorku winylu (stosowanego do produkcji niektórych tworzyw sztucznych), arsenu (woda ze studni może być zanieczyszczona).
 • Palenie. Ludzie, którzy rzucili palenie, mają mniejsze ryzyko, ale nadal pozostają na wyższym poziomie niż nigdy palacze.

Istnieją dowody na to, że najwyraźniej istnieje niewielki związek między przyjmowaniem hormonalnych środków antykoncepcyjnych a nieznacznie zwiększonym ryzykiem raka wątroby. Ale nie przeprowadzono poważnych badań, którym można było w pełni zaufać, więc na razie nie można jednoznacznie potwierdzić niczego.

Objawy raka wątroby

Zarówno pierwotny, jak i wtórny rak wątroby mają te same objawy. Są niespecyficzne dla chorób onkologicznych, dlatego można je łatwo pomylić z innymi chorobami wątroby - zaostrzeniem przewlekłego zapalenia wątroby, kamicy żółciowej itp. Wczesne oznaki złośliwego guza wątroby:

 • dyskomfort z powodu wzdęć;
 • nudności, czasem wymioty;
 • zaparcia i biegunka;
 • zmniejszony apetyt;
 • ciągłe złe samopoczucie i zmęczenie;
 • utrata masy ciała;
 • czasami dreszcze i gorączka.

Gdy guz osiąga wystarczająco duży rozmiar, blokuje odpływ żółci z wątroby do jelita. Pacjent ma objawy żółtaczki obturacyjnej, wynika to z faktu, że żółć wchodzi z przewodów wewnątrzwątrobowych bezpośrednio do krwi.

Późniejszymi objawami procesu nowotworowego w wątrobie są żółtaczka obturacyjna - zażółcenie skóry, błon śluzowych i twardówki, swędzenie skóry, ciemnienie moczu i rozjaśnienie stolca. Objawy te są również niespecyficzne i są wykrywane z wszelkimi trudnościami w odpływie żółci. Ponadto na tym etapie pacjenci odczuwają ciągły ból w prawym górnym kwadrancie.

W późnych stadiach złośliwe nowotwory wątroby prowadzą do rozwoju anemii, krwawienia z różnych narządów, gromadzenia się płynu w jamie brzusznej, zatrucia organizmu przez produkty rozpadu kwasów żółciowych.

Marskość wątroby - czy to rak, czy nie?

Marskość wątroby nie jest chorobą onkologiczną, ale jest jednym z głównych czynników ryzyka raka wątroby. W około 70% przypadków rak wątrobowokomórkowy rozwija się przeciwko marskości wątroby. 3% pacjentów z marskością wątroby rocznie wykrywa raka wątroby.

Marskość wątroby jest chorobą, w której normalne komórki wątroby umierają i są zastępowane włóknistą tkanką łączną. Jest to zwykle poprzedzone alkoholowym zapaleniem wątroby, bezalkoholowym stłuszczeniem wątroby, przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C.

Przerzuty do wątroby

Przerzuty do wątroby występują około 30 razy częściej niż rak pierwotny. Główny guz znajduje się w innym narządzie. Najczęściej rak jelita grubego i odbytnicy, płuc, piersi, żołądka, trzustki, a także czerniak i guzy neuroendokrynne dają przerzuty do wątroby.

Wtórne ogniska mogą znajdować się w dowolnej części wątroby. Czasami przerzuty są tylko jedno, ale u większości pacjentów są liczne, zlokalizowane w obu płatach.

Diagnostyka

Podczas badania pacjenta z podejrzeniem raka lekarz może określić wzrost wielkości wątroby, jej zagęszczenia lub niejednorodności powierzchni. Podczas dotykania wątroby pacjent może odczuwać dyskomfort. Podczas badania wzrokowego łatwo jest wykryć żółtawe zabarwienie skóry i twardówki, jednak na wczesnych etapach tych objawów zwykle nie występują.

Główny onkolog Andriej Lwow Pylew mówi o ogniskowych chorobach wątroby

Rozpoznanie nowotworu złośliwego jest ustandaryzowane - musisz uzyskać nie tylko analizę komórkową, ale także zbadać kawałek tkanki nowotworowej pod mikroskopem. W przypadku zmian w wątrobie ta taktyka nie zawsze jest odpowiednia, w każdym razie w zaleceniach klinicznych biopsji przypisuje się pewną ważną rolę, ale jej priorytet jest daleki od pierwszego. Instrumentalne badania high-tech stają się liderem w diagnozowaniu nowotworów wątroby.

Rak wątroby ICD

W Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób 10 rewizji złośliwych nowotworów wątroby przypisano kod C22 - „złośliwy nowotwór wątroby i wewnątrzwątrobowych dróg żółciowych”. Niniejsza pozycja obejmuje siedem podpozycji:

 1. C22.0 - rak komórek wątroby (rak wątrobowokomórkowy);
 2. C22.1 - rak śródwątrobowych dróg żółciowych;
 3. C22.2 - wątrobiak;
 4. C22.3 - mięsak naczynioruchowy;
 5. C22.4 - Inne odmiany mięsaków (nowotwory tkanki łącznej) wątroby;
 6. C22.7 - inne określone nowotwory złośliwe wątroby;
 7. C22.9 - nieokreślone złośliwe guzy wątroby.

Leczenie złośliwego guza wątroby

Rak wątroby jest trudny do leczenia, przy przerzutach rokowanie jest zwykle gorsze.

Radykalnym sposobem jest usunięcie guza po wcześniejszej chemioterapii. Metodę chirurgiczną stosuje się w przypadkach, gdy guz jest zlokalizowany, nie ma przerzutów pozawątrobowych, jest niewielki, naczynia krwionośne nie wyrosły, a marskość wątroby nie zmienia tkanki wątroby. W takim przypadku można usunąć wystarczająco dużą część narządu, ponieważ wątroba ma dobrą zdolność do regeneracji, a po 6 miesiącach jest w stanie całkowicie przywrócić poprzednią objętość. Ale takie operacje są dość skomplikowane technicznie i nie są pokazane wszystkim pacjentom. Po usunięciu części wątroby w raku wskaźnik przeżycia przez 5 lat wynosi nie więcej niż 20%.

Chemioterapia, jako niezależna metoda zwalczania raka wątrobowokomórkowego, jest stosowana tylko w nieoperacyjnych przypadkach. To sprawia, że ​​pacjenci czują się lepiej. Chemioterapia jest bardziej skuteczna i łatwiejsza do tolerowania, jeśli leki są wstrzykiwane bezpośrednio do tętnicy wątrobowej..

Radioterapia nowotworów złośliwych wątroby nie jest stosowana. Jest nieskuteczny, a wątroba jest bardzo wrażliwa na promieniowanie, a pacjenci z trudem tolerują ten rodzaj leczenia. Spośród alternatywnych metod leczenia raka, ablacji i kriobablacji o częstotliwości radiowej coraz częściej stosuje się ukierunkowaną terapię nexavar, wprowadzenie etanolu do węzłów nowotworowych i terapię protonową..

W Europejskiej Klinice Onkologii mniej traumatyczną resekcję wątroby i ablację przerzutów do wątroby wykonują studenci profesora Yu I. Patyutko, wiodący onkolog w klinice, MD Andrey Lvovich Pylev.

O leczeniu raka wątroby w Europejskiej Klinice Onkologii

Leczenie raka wątroby jest ogólnie jednym z najtrudniejszych zadań w onkologii. Dowiedziałem się, kiedy zdiagnozowano u mnie T2N0M0 - drugi etap raka wątroby w centrum dzielnicy. Było to bardzo nieoczekiwane, ponieważ oprócz temperatury i całkowitej utraty apetytu nie miałem żadnych szczególnych objawów. Mój lekarz jest moim dobrym przyjacielem iz jakiegoś powodu wysłał mnie na badanie krwi w kierunku alfa-fetoproteiny i ultradźwięków. Według wyników poradził mi również, żebym poszedł do dobrej prywatnej kliniki onkologicznej. Wybrałem europejski. I miał absolutną rację. Przebadali mnie tam i stwierdzili, że jest tylko jedno ognisko, choć duże, a sam guz nie przekracza jednej trzeciej. Resekcję wykonał dr Pylev. Wszystko poszło bardzo dobrze. Według zdrowia - wszystko jest w porządku. Wiem, że wszystko będzie dobrze. podziękować!

Odżywianie w przypadku raka wątroby

Dieta złośliwych guzów wątroby powinna być zróżnicowana, obejmować wszystkie niezbędne składniki odżywcze, witaminy i minerały oraz odpowiadać funkcjonalnym możliwościom wątroby. Niedożywienie jest bardzo częstym problemem z rakiem wątrobowokomórkowym, ale nie zawsze zwraca się na nie należytą uwagę. Ze względu na fakt, że ciało pacjenta nie otrzymuje niezbędnych substancji, jakość życia spada, rokowanie pogarsza się.

U takich pacjentów należy regularnie monitorować stan odżywienia. Potrzebują specjalnej diety, która jest jak najbardziej kompletna, ale jednocześnie nie wywiera niepotrzebnego obciążenia wątroby. Pacjent powinien otrzymać:

 • Odpowiednie białko: 1–1,5 g na kilogram masy ciała.
 • Wystarczająca ilość tłuszczu, z której co najmniej 50% musi pochodzić z roślin.
 • Obfite węglowodany.

Pacjentom z rakiem wątroby zaleca się jeść chude mięso, drób, ryby, produkty mleczne, różne warzywa i owoce, zboża, fasolę, płatki zbożowe, oliwę i olej kukurydziany. Z napojów dozwolone soki, woda, mleko. Produkty muszą być przygotowane przez gotowanie lub pieczenie: smażone jest przeciwwskazane. Musimy spróbować całkowicie wyeliminować sól: zamiast tego używaj różnych przypraw. Konserwanty, dodatki chemiczne, alkohol są zabronione. Jeśli czynność wątroby jest poważnie upośledzona, produkty białkowe powinny być maksymalnie ograniczone..

Ile żyje z rakiem wątroby?

Lekarze kierują się pięcioletnim wskaźnikiem przeżycia. Wskazuje odsetek pacjentów, którzy przeżyli 5 lat od daty rozpoznania raka. Pięcioletnie przeżycie zależy od stadium guza:

 • Z zlokalizowanym guzem ograniczonym granicami narządu (rak wątroby w 3., 2. i 1. stopniu zaawansowania) - 31% (z rakiem przewodów wątroby - 15%).
 • Z guzem, który rozprzestrzenił się na sąsiednie narządy i węzły chłonne (stadia IIIC i IVA) -11% (z rakiem przewodów wątroby - 6%).
 • Z onkologią wątroby z przerzutami - 3% (z rakiem przewodów wątrobowych - 2%).

Czy możliwe jest zapobieganie??

Ponieważ głównym czynnikiem ryzyka raka wątroby jest infekcja - wirusowe zapalenie wątroby typu B i C - środki zapobiegawcze powinny przede wszystkim mieć na celu zapobieganie infekcji. Główne czynniki ryzyka: rozwiązły i niezabezpieczony seks, zastrzyki niesterylnymi, zużytymi igłami.

Ryzyko chorób wątroby, w tym raka, pomaga wyeliminować złe nawyki, utrzymać zdrową wagę, terminowe leczenie i nadzór medyczny nad hemochromatozą i innymi chorobami dziedzicznymi, które zwiększają ryzyko raka.

Dieta na raka wątroby

Główną zasadą robienia diety w leczeniu raka wątroby, podobnie jak w przypadku każdego innego raka, jest różnorodność, przydatność i naturalność. Oznacza to, że pacjent musi w pełni uzyskać wszystkie niezbędne substancje i pierwiastki śladowe niezbędne do funkcjonowania organizmu. Jednocześnie jedzenie powinno jak najmniej obciążać dotkniętą wątrobę. W takich warunkach menu pacjenta wygląda mniej więcej tak:

 • Owoce, jagody, sok z nich i warzywa, z wyjątkiem pomidorów - bez ograniczeń. Szczególną uwagę należy zwrócić na buraki - bardzo przydatny produkt dla wątroby..
 • Zupy - mleko, płatki zbożowe, warzywa.
 • Produkty fermentacji mlekowej i mieszanej.
 • Ryby morskie i owoce morza.
 • białe mięso.
 • Chleb razowy.
 • Zboża, orzechy, kiełki, wywary ziołowe i zielona herbata.

Rozproszone węzły w wątrobie

Podczas badania narządów wewnętrznych za pomocą ultradźwięków można podejrzewać naruszenia, na co wskazują rozproszone zmiany w miąższu narządów. Wątroba jest powiązana z prawie wszystkimi układami organizmu, dlatego może prowadzić do zmian w diagnostyce ultrasonograficznej jako chorób własnych narządu, a także chorób krwi, trzustki itp. Po zidentyfikowaniu znaku echa konieczne jest przeprowadzenie kompleksowej diagnozy i ustalenie prawdziwej przyczyny procesów patologicznych.

Leczenie niektórych rodzajów chorób może być specyficzne, ale środki mające na celu przywrócenie miąższu wątroby mają pewne zasady. Ważne jest, aby przeprowadzić złożoną terapię. Po jego zakończeniu wymagane jest monitorowanie wydajności..

Ta koncepcja jest stosowana przez lekarzy diagnostyki ultrasonograficznej, charakteryzujących zmiany patologiczne w wątrobie. Termin zastępuje podstawową diagnozę przed ustaleniem przyczyny. Rozproszone zmiany są spowodowane różnymi chorobami - od zapalenia wątroby do zwyrodnienia tłuszczowego.

Zwykle echostruktura tkanki wątroby jest ziarnista, jednorodna, o średniej echogeniczności. Ale ważne jest, aby pamiętać, że nawet normalna echostruktura nie wyklucza obecności patologii, ponieważ uszkodzenie lub upośledzenie funkcji zlokalizowane na poziomie komórkowym mogą nie zostać uwidocznione za pomocą ultradźwięków. Za pomocą tej metody określa się rozmiary wątroby i naczyń krwionośnych, których zmiany są również uważane za oznakę choroby..

Rozproszone zmiany w wątrobie za pomocą ultradźwięków

Rozproszone zmiany w wątrobie dzielą się na:

 1. 1. Miąższ - zmiany w komórkach wątroby (hepatocyty) są jednorodne lub niejednorodne. Możliwe odkładanie się soli wapnia, cholesterolu ze zwyrodnieniem tłuszczowym (zmiany naciekowe), żółci z rozwojem marskości żółciowej, dystrofii (zmniejszonej aktywności funkcjonalnej) komórek wątroby w alkoholizmie, zwyrodnienia narządu do tkanki włóknistej z marskością wątroby, obecności guza (zmiany ogniskowe). Może być łagodny, niewielki lub ciężki. Zmiany reaktywne są zwykle spowodowane stanem zapalnym lub nowotworami. U co piątego pacjenta po 45 latach wykrywane są umiarkowane rozproszone zmiany w strukturze wątroby.
 2. 2. Przewody - dochodzi do rozszerzenia światła przewodów z zastojem żółci spowodowanym chorobą kamieni żółciowych, zmianami w ich ścianach, zapaleniem zapalenia pęcherzyka żółciowego, guzami przewodu żółciowego.
 3. 3. Procesy dystroficzne w trzustce - charakteryzujące się nierównomierną echostrukturą, zmianami w przewodach, torbielami o zawartości różnego stopnia echogeniczności, guzami.

Powiększona wątroba jest powiększeniem wątroby. Patologia rozwija się z przekrwieniem żył w narządzie spowodowanym niewydolnością serca, z guzami, wirusowym zapaleniem wątroby, zatruciami (trucizny hepatotropowe, metale ciężkie), posocznicą.

Obraz objawowy z rozproszonymi zmianami w wątrobie nie jest specyficzny. Często objaw ten staje się przypadkowym odkryciem podczas rutynowego badania. W innych przypadkach klinika zależy od choroby podstawowej, która spowodowała zmianę..

Echograficzne (objawy ultrasonograficzne) - zwiększona lub zmniejszona echogeniczność tkanki wątroby, małe lub naciekające i reaktywne zmiany w miąższu lub przewodach, wielkości wątroby, naczyń krwionośnych, kamicy w przewodach.

Możliwe objawy z rozproszonymi zmianami w wątrobie:

ObjawWarunki wyglądu
Ból w prawym podżebrzu - projekcja wątrobyWystępują z zapaleniem wątroby, marskością wątroby, zmianami nowotworowymi, atakami zapalenia pęcherzyka żółciowego, kamicy żółciowej
Wzrost wielkości wątroby wykrywany wzrokowo lub dotykowoByć może z zapaleniem wątroby, niewydolnością serca, guzami
Powiększenie brzuchaGdy proces komplikuje nadciśnienie wrotne (wzrasta ciśnienie w żyle wrotnej), rozwija się wodobrzusze - płyn gromadzi się w jamie brzusznej
Gorzki smak w jamie ustnej, który występuje niezależnie od przyjmowania pokarmuJest odczuwany w obecności kamieni w pęcherzyku żółciowym i przewodach.
Barwienie żółtaczki skóry, błon śluzowych, twardówkiObserwuje się to ze zmniejszeniem odpływu żółci spowodowanym guzami, kamieniami, zmianami zapalnymi
Swędząca skóra na całym ciele, zakłócając senPrzyczyną faktu, że toksyny zaczynają być uwalniane przez skórę z marskością wątroby, zapalenie wątroby.
Zmniejszony apetytProces tworzenia żółci jest zaburzony, a żółć odgrywa ważną rolę w procesie trawienia. Istnieje awersja do niektórych rodzajów żywności - tłustych, mięsnych
Zmniejszona aktywność, osłabienie, zmęczenieObserwowane z zespołem zatrucia
Płytka nazębna na powierzchni językaMoże być szary, biały, żółtawy. Dzieje się tak z zapaleniem wątroby, marskością wątroby, rakiem wątroby z powodu patologii metabolizmu bilirubiny
Bóle głowy, emocjonalnośćWystępują z rozwojem encefalopatii wątrobowej - toksycznego uszkodzenia mózgu
Zmiana koloru przedmiotów fizjologicznychKał staje się lekki (odbarwiony), błyszczący (z powodu niestrawionego tłuszczu) i cuchnący (upośledzona funkcja komórek wątroby nie wykorzystuje całkowicie toksyn). W przeciwieństwie do tego mocz staje się ciemny. Jest to spowodowane wzrostem stężenia bilirubiny we krwi.
Wzrost żył tkanki podskórnej brzuchaWystępuje z powodu zwiększonego ciśnienia w układzie wrotnym z kamicą żółciową, zapaleniem wątroby
Zaburzenia narządów płciowychZ powodu nierównowagi hormonalnej (hormony są przetwarzane w wątrobie), przebieg menstruacji u kobiet, libido u mężczyzn i problemy z erekcją. Naruszenia mogą dotyczyć zapalenia wątroby i marskości wątroby
Zwiększone krwawienieW przypadku upośledzenia czynności wątroby rozwija się niedobór czynników krzepnięcia rozwijających się w miąższu narządu

Wiele znaków nie jest specyficznych i charakterystycznych dla wielu innych stanów patologicznych. Rzetelnie zidentyfikuj objawy i przyczyny rozproszonych zmian w wątrobie, tylko lekarz jest kompetentny po badaniu.

Ludzie przez całe życie stoją w obliczu wielu czynników predysponujących, które mogą prowadzić do rozproszonych zmian w wątrobie. Nawet po porzuceniu złych nawyków i przeprowadzeniu złożonego leczenia dyfuzja ultradźwiękowa utrzymuje się, ponieważ zachodzące zmiany są nieodwracalne.

Czynniki ryzyka obejmują:

 1. 1. Alkoholizm - ma bezpośredni szkodliwy wpływ na tkankę wątroby.
 2. 2. Złe odżywianie - obfitość tłustego, pikantnego, szybkiego jedzenia zaburza wątrobę.
 3. 3. Choroby układu sercowo-naczyniowego - powodują zmiany żylne narządu, dochodzi do deformacji naczyń.
 4. 4. Zapalenie trzustki - najniebezpieczniejsza przewlekła, występują naruszenia w strukturze wszystkich narządów układu trawiennego.
 5. 5. Palenie - prowadzi do zmian ogólnoustrojowych, metale ciężkie i nikotyna przechodzą przez tkankę wątroby.
 6. 6. Niekorzystna sytuacja środowiskowa w miejscu zamieszkania.
 7. 7. Przyjmowanie leków, które mają toksyczny wpływ na wątrobę (azytromycyna, azatiopryna, amiodaron, ampicylina, amoksyklav, aspiryna, werapamil, prednizolon, diltiazem, ketokonazol, kaptopryl, losartan, metronidazol, kwas nikotynowy, omeprazol, antynowinidynidynidynidynidynidynidynidynidinidynidinidynidinidynidinidynidynidinidynidynidynidynidyna)..
 8. 8. Patologie pęcherzyka żółciowego - odnosi się do nich zapalenie pęcherzyka żółciowego, w tym kamienne, przy długim przebiegu rozpoczyna się naciekanie wątroby kwasami żółciowymi.

Najczęstsze przyczyny rozproszonych zmian w wątrobie obejmują:

 1. 1. Wątroba tłuszczowa, stłuszczenie wątroby (stłuszczenie) - nagromadzenie lipidów w tkance wątroby, które występuje w otyłości, podwyższony poziom cholesterolu we krwi i jego zaburzenia metaboliczne, patologie endokrynologiczne. Przejawia się powiększeniem wątroby, ciężkością lub bólem w prawym podżebrzu, zmianami preferencji smakowych i apetytu, zaburzeniami trawienia.
 2. 2. Zapalenie wątroby - alkoholowe, lecznicze (toksyczne) lub wirusowe uszkodzenie wątroby, wyrażające się w rozwoju ostrego lub przewlekłego stanu zapalnego tkanki wątroby. Przejawia się żółtawym zabarwieniem skóry i błon śluzowych, wzrostem wielkości i bólem wątroby, nudnościami, zmniejszonym apetytem, ​​bólami głowy.
 3. 3. Marskość wątroby - prawie zawsze wynikiem zapalenia wątroby. Przy przedłużonym przebiegu stanu zapalnego hepatocyty są zastępowane tkanką łączną. Objawy są mniej więcej takie same - ból i uczucie ciężkości w wątrobie, nudności, zaburzenia apetytu.
 4. 4. Uszkodzenie guza w wątrobie, w tym przerzuty nowotworów innych narządów - oprócz bólu w wątrobie i zaburzeń trawiennych występują również nieodłączne objawy wszystkich nowotworów - osłabienie, zmniejszona zdolność do pracy, niedokrwistość, nudności, uporczywa, ale niska temperatura ciała (około 37 ° C).
 • Ból w prawym podżebrzu
 • Wysypka na skórze
 • Bół głowy
 • Gorzki smak w ustach
 • Żółknięcie błon śluzowych
 • Swędząca skóra
 • Płytka językowa
 • Bielone odchody
 • Całkowity obrzęk
 • Niechęć do tłustych i śmieciowych potraw
 • Zmęczenie
 • Zwiększona produkcja gazu
 • Żółknięcie skóry
 • Ciemny mocz
 • Utrata apetytu
 • Niestabilność psycho-emocjonalna
 • Słabość
 • Nudności
 • Zwiększony brzuch
 • Powiększenie wątroby

Rozproszone zmiany w wątrobie są częstym stanem patologicznym charakteryzującym się rozwojem przemian tkanek gruczołu. Niebezpieczeństwo polega na tym, że choroba rozwija się nawet przy niewielkich zaburzeniach i nie jest rzadkością wśród dzieci.

Głównym powodem rozproszonych zmian w miąższu wątroby jest występowanie jakiejkolwiek patologii układu wątrobowo-żółciowego. Wśród czynników predysponujących rozróżnia się choroby innych narządów wewnętrznych.

Obraz kliniczny jest niespecyficzny - jest charakterystyczny dla większości chorób wpływających na wątrobę. U niektórych osób w ogóle obserwuje się przebieg bezobjawowy (jeśli umiarkowane rozproszone zmiany w wątrobie). Głównymi objawami klinicznymi są powiększenie wątroby i żółtaczka, zmiana odcienia moczu i kału, swędzenie skóry i wysypka.

Środki diagnostyczne opierają się na procedurach instrumentalnych. Wynika to z faktu, że badania wykazują określone echa, które mogą wskazywać na etiologię. Testy laboratoryjne i manipulacje lekarskie są pomocnicze.

W przypadku jakichkolwiek zmian w wątrobie leczenie będzie podyktowane prowokującym źródłem. W niektórych przypadkach wskazane są leki i terapia dietetyczna, aw innych operacja.

Etiologia

Rozproszona zmiana w wątrobie działa jako wtórny stan patologiczny, to znaczy nie może być niezależną chorobą. Wśród głównych chorób powodujących rozproszone zmiany w wątrobie są:

 • choroba tłuszczowa lub alkoholowa;
 • zapalenie wątroby o charakterze wirusowym lub autoimmunologicznym;
 • cukrzyca;
 • stwardniająca postać zapalenia dróg żółciowych;
 • marskość wątroby;
 • nowotwory o złośliwym lub łagodnym przebiegu;
 • przewlekły przebieg zapalenia pęcherzyka żółciowego;
 • niekorzystne skutki patogenów;
 • przebieg nadciśnienia wrotnego;
 • rozprzestrzenianie się przerzutów raka do wątroby;
 • obecność nadmiernej masy ciała;
 • Zaburzenia metaboliczne;
 • nabyte wady serca;
 • torbiele wątroby;
 • niedożywienie;
 • niewydolność serca;
 • szeroki zakres chorób autoimmunologicznych lub zakaźnych;
 • przyjmowanie leków bez wyraźnego powodu lub z naruszeniem zaleceń lekarza prowadzącego;
 • zbyt surowe diety;
 • ciężkie zatrucie chemikaliami, lekami lub alkoholem;
 • upośledzone funkcjonowanie narządów układu hormonalnego, w szczególności tarczycy;
 • przedłużona chemioterapia lub radioterapia;
 • długotrwałe uzależnienie od złych nawyków.

Prowokatorzy powinni objąć obciążoną dziedziczność - predyspozycje do jednej z chorób wątroby.

Rozproszone zmiany w wątrobie nie są rzadkie nawet u dzieci. W takich przypadkach bezpośrednimi przyczynami są:

 • wrodzone wady serca;
 • pierwotne patologie układu wątrobowo-żółciowego - które powstały w okresie rozwoju płodowego;
 • przedłużone stosowanie antybiotyków przez dziecko w celach leczniczych;
 • rozwój lub zaostrzenie zapalenia wątroby u kobiet podczas ciąży.

Patologia może rozwijać się u osób starszych. Obecność przewlekłej choroby często staje się prowokatorem, co jest najbardziej charakterystyczne dla wieku starczego.

Klasyfikacja

Rozproszone zmiany w strukturze wątroby mają kilka stopni nasilenia przebiegu - jest to główna klasyfikacja:

 • wyraźne - w większości sytuacji powstają na tle rozwoju onkologii, wirusowego zapalenia wątroby, choroby alkoholowej lub zwyrodnienia tłuszczowego, a przyczynę można wyeliminować tylko za pomocą interwencji chirurgicznej;
 • umiarkowany - konsekwencja niedożywienia, zatrucia chemicznego, zaburzeń metabolicznych i patologii endokrynologicznych, a do leczenia konieczne jest przyjmowanie leków, przestrzeganie diety oszczędzającej i poddanie się procedurze oczyszczania krwi;
 • nieistotne - może nie być odczuwalne przez długi czas, dzieci mają łagodne objawy.

Proces patologiczny można zlokalizować w dowolnej części wątroby. Można skupić się na takich lokalizacjach narządu:

Nie można wykluczyć możliwości zajęcia pobliskich narządów wewnętrznych, w tym nerek, trzustki i śledziony.

Ze względu na przebieg, rozproszone zmiany w wątrobie to:

Głównymi w procesie diagnozy są procedury instrumentalne (MRI, CT i ultradźwięki), wskazujące na obecność określonych znaków echa, które są:

Symptomatologia

Rozproszone uszkodzenie narządu wątrobowo-żółciowego charakteryzuje się brakiem specyficznych objawów klinicznych, które precyzyjnie wskazywałyby na przebieg określonej choroby. Objawowa choroba jest wyraźna, nie można jej zignorować.

Główne objawy choroby:

 • zespół bólowy o różnym nasileniu - bóle zlokalizowane są w obszarze pod prawymi żebrami;
 • powiększenie wątroby - powiększenie wątroby, które można łatwo wykryć przez badanie dotykowe brzucha;
 • pojawienie się gorzkiego smaku w ustach;
 • utrata apetytu i całkowita awersja do tłustych potraw;
 • pojawienie się białego, żółtego lub szarego odcienia na języku;
 • słabość i słabość;
 • zwiększone zmęczenie i zmniejszona zdolność do pracy;
 • Emocjonalna niestabilność;
 • ataki bólu głowy;
 • nudności - występuje stale i praktycznie nie powoduje wymiotów;
 • wzrost wielkości brzucha;
 • uwolnienie dużej ilości gazu;
 • przebarwienie kału i ciemnienie moczu;
 • zażółcenie skóry, twardówki i błon śluzowych;
 • silne swędzenie skóry;
 • wysypki przypominające pokrzywkę;
 • skłonność do obrzęku;
 • nieregularne miesiączki u kobiet;
 • zmniejszone popęd płciowy u mężczyzn;
 • wahania wartości tonu krwi;
 • nienaturalny połysk i smród kału;
 • częste narażenie na przeziębienia i choroby zakaźne w wyniku osłabienia układu odpornościowego;
 • niewielki wzrost temperatury;
 • wyczerpanie ciała.

Objawy u dorosłych lub dzieci są często uzupełniane zewnętrznymi objawami choroby podstawowej, która spowodowała rozproszone zmiany w miąższu wątroby.

Diagnostyka

Proces diagnozy musi koniecznie przyjąć zintegrowane podejście, ponieważ gastroenterolog nie ma wystarczających informacji na temat przebiegu klinicznego choroby.

Podstawowa diagnoza obejmuje takie działania:

 • badanie historii medycznej nie tylko pacjenta, ale także jego bliskich krewnych - w niektórych przypadkach dokładnie wskaże główny czynnik etiologiczny;
 • gromadzenie i analiza historii życia;
 • ocena stanu skóry, błon śluzowych i twardówki;
 • pomiar temperatury ciała i tonu krwi;
 • głębokie badanie dotykowe przedniej ściany jamy brzusznej;
 • szczegółowa ankieta - pozwoli lekarzowi ustalić, kiedy pojawiły się objawy rozproszonych zmian w wątrobie i z jakim stopniem nasilenia.

Najbardziej pouczające testy laboratoryjne:

 • ogólne kliniczne badania krwi i moczu;
 • biochemia krwi;
 • testy wątroby;
 • koprogram;
 • testy serologiczne;
 • Testy PCR;
 • hodowla bakteryjna krwi i kału.

Aby wykryć rozproszone zmiany ogniskowe w wątrobie, możesz skorzystać z następujących procedur instrumentalnych:

 • USG wątroby;
 • CT
 • MRI
 • radiografia otrzewnej;
 • biopsja endoskopowa.

Dokładną diagnozę można wykonać tylko w przypadkach, gdy pacjent ma następujące objawy ultrasonograficzne:

 • niejednorodność struktury tkanek;
 • zwiększona gęstość echa;
 • powiększenie wątroby;
 • naruszenie wzoru naczyń krwionośnych;
 • różne płaty wątroby wykazują różną echogeniczność;
 • uszczelnienie zastawek obwodowych;
 • szybkie tłumienie sygnału ultradźwiękowego.

Leczenie

Rozpoznanie rozproszonych zmian w wątrobie jest bezpośrednim wskazaniem do natychmiastowego leczenia, które może być zachowawcze lub chirurgiczne. Klinicyści najpierw sięgają po nieoperacyjne metody.

Najczęściej pacjenci powinni wziąć:

 • substancje przeciwwirusowe;
 • antybiotyki;
 • hepatoprotektory;
 • fosfolipidy;
 • aminokwasy;
 • kompleksy witaminowe i mineralne;
 • leki mające na celu zatrzymanie objawów - środki przeciwbólowe, leki normalizujące ciśnienie krwi, eliminujące nudności itp..

Wszyscy bez wyjątku przestrzegają diety oszczędzającej. Terapia dietetyczna polega na odrzuceniu takich produktów:

 • tłuste mięso, drób i ryby;
 • smażone, solone i pikantne potrawy;
 • produkty mleczne o wysokiej zawartości tłuszczu;
 • bogate buliony i pierwsze dania przygotowane na ich podstawie;
 • wędzone mięso i konserwy;
 • wypieki i świeże wypieki;
 • podroby i słodycze;
 • cebula i czosnek;
 • szpinak i szczaw;
 • grzyby;
 • rzodkiewka;
 • majonez;
 • gorące sosy;
 • mocna czarna herbata;
 • Kawa;
 • gazowane i spirytusowe.

Przy rozproszonych zmianach w miąższu wątroby nie jest zabronione stosowanie w żadnych ilościach:

 • suszony chleb i herbatniki;
 • domowy dżem i miód;
 • bezkwasowe jagody i owoce;
 • tłuczone warzywa;
 • zupy wegetariańskie lub mleczne;
 • omlet białkowy lub jajka na miękko;
 • sałatki warzywne i owocowe;
 • gotowana kiełbasa;
 • dietetyczne odmiany mięsa i ryb;
 • duszone owoce i świeżo wyciśnięty sok;
 • zielona herbata i kakao.

Stosowanie alternatywnych receptur leków nie jest zabronione, ale należy to zrobić tylko po uzyskaniu zgody lekarza prowadzącego. W domu możesz przygotować lecznicze buliony i napary na podstawie takich składników:

 • owies;
 • Mennica;
 • jedwab kukurydziany;
 • zasklep;
 • Koper włoski;
 • rumianek;
 • Pąki brzozy;
 • krwawnik;
 • dzika róża;
 • nasiona dyni;
 • liście borówki brusznicy;
 • nagietek;
 • Jądra moreli.

W przypadkach rozwoju rozproszonych zmian w miąższu leczenie chirurgiczne przeprowadza się zgodnie z indywidualnymi wskazaniami:

 • guzy torbielowate, złośliwe i łagodne;
 • przerzuty raka;
 • nadciśnienie wrotne;
 • ciężka marskość wątroby lub zapalenie wątroby.

Leczenie chirurgiczne polega na całkowitym lub częściowym usunięciu wątroby i dotkniętych narządów wewnętrznych..

Możliwe komplikacje

Niezależnie od przebiegu (ciężkie, niewielkie lub umiarkowane rozproszone uszkodzenie wątroby) choroba może powodować powstawanie tak niebezpiecznych powikłań:

Zapobieganie i rokowanie

Aby zapobiec rozwojowi takiego stanu, jak rozproszone zmiany w wątrobie, możliwe jest przestrzeganie ogólnych prostych zaleceń:

 • dożywotnie odrzucenie uzależnień;
 • kontrola masy ciała;
 • zdrowe i pożywne odżywianie;
 • ciągłe wzmocnienie układu odpornościowego;
 • zapobieganie przenikaniu do organizmu toksycznych i toksycznych substancji;
 • przyjmowanie tylko tych leków przepisanych przez lekarza prowadzącego - zawsze ściśle przestrzegając dawki i czasu stosowania;
 • wczesna diagnoza i eliminacja chorób, które mogą prowadzić do pojawienia się zmian patologicznych w wątrobie;
 • regularne rutynowe badania z wizytami u wszystkich specjalistów.

Takie zaburzenie samo w sobie nie stanowi zagrożenia dla życia pacjentów. Oznacza to, że rokowanie i ryzyko powikłań są podyktowane wyłącznie chorobą podstawową..

Nie należy zapominać, że każda prowokująca choroba ma swoje własne konsekwencje, które czasem kończą się śmiercią..

Rozproszone zmiany w wątrobie nie są oddzielną chorobą, ale jednolitym odchyleniem od normalnej struktury. Zmiany w tkance największego gruczołu ciała są wykrywane podczas diagnostyki ultrasonograficznej, dodatkowych analiz i badań opartych na rozwoju klinicznym, a także skarg od osoby, która szukała pomocy medycznej. Na podstawie wyników procedur diagnostycznych lekarz zdiagnozuje i zaleci leczenie, jeśli to konieczne..

Czym są rozproszone zmiany w wątrobie i jakie są

Wątroba jest jedynym narządem, który zapobiega przedostawaniu się toksycznych produktów do krwioobiegu. Należy dowiedzieć się, czym jest miąższ wątroby i jak zmiany jego stanu wpływają na zdrowie.

Tkanka tworząca wątrobę nazywa się miąższem. Wzrost tkanki miąższowej lub jej zmniejszenie obserwuje się podczas rozproszonych zmian ogniskowych. Są zarówno nieznaczne, jak i obszerne..

Struktura miąższu jest strukturą tkanki łącznej, z którą wyściełana jest wątroba. Składa się z wielu komórek, na których znajdują się naczynia i przewody żółciowe.

 • Wątroba zdrowych ludzi ma drobnoziarnistą strukturę, wyraźne i równomierne kontury.
 • Nieprawidłowy metabolizm prowadzi do wykrycia ultradźwięków echostruktury miąższu średnioziarnistego.
 • Gruboziarnista struktura może być obserwowana w cukrzycy, zapaleniu wątroby, alkoholizmie.
 • Różne choroby wywołują pojawienie się warstw tłuszczowych, co prowadzi do zmiany gęstości miąższu wątroby.

Naruszenie narządów wewnętrznych prowadzi do reaktywnych zmian w miąższu wątroby u dziecka. Takie zmiany u dzieci tłumaczy się niewydolnością przewodu pokarmowego i jego chorobami. Najczęstsze przyczyny choroby obejmują obecność robaków pasożytniczych w ciele dziecka.

Jakie choroby mogą prowadzić do zmian w miąższu narządów

Zmiany w miąższu wątroby są wykrywane w takich warunkach:

 • choroby wirusowe;
 • cukrzyca;
 • toksyczne uszkodzenie wątroby, w tym alkohol;
 • otyłość;
 • niedożywienie;
 • nadużywanie alkoholu
 • obecność pasożytów w wątrobie;
 • zwyrodnienie tłuszczowe (stłuszczenie);
 • Zaburzenia metaboliczne.

Jednym z najbardziej palących problemów gastroenterologii jest leczenie przewlekłych rozproszonych chorób wątroby. Wśród nich wyróżnia się nieznaczne, wyraźne i umiarkowane zmiany rozproszone. Normalny stan tkanki wątroby podczas ultradźwięków wyraża się w obecności tej samej gęstości w całym narządzie. Jednolity wzrost lub spadek gęstości jest echem rozproszonych zmian..

Zaburzenie metabolizmu tłuszczów w tkance wątroby (stłuszczeniowe zapalenie wątroby lub naciek tłuszczowy) wiąże się ze stopniowym zwyrodnieniem komórek wątroby w tkankę tłuszczową. Terminowa diagnoza i leczenie mogą w pełni przywrócić funkcje uszkodzonego narządu.

Opóźnione leczenie lub ignorowanie pierwszych objawów choroby jest obarczone zniszczeniem wątroby. Istnieje ryzyko marskości wątroby prowadzącej do śmierci pacjenta.

Dodatkowe objawy choroby wątroby

Podczas badania narządów wewnętrznych za pomocą ultradźwięków lekarze często wykrywają naruszenie w postaci rozproszonego zagęszczenia wątroby. Ponieważ normalne funkcjonowanie tego narządu wewnętrznego ma zasadnicze znaczenie dla osoby, taki znak można uznać za alarmujący. Zmiany w tkankach organizmu są oznakami chorób:

 1. Przewlekłe zapalenie Zmiany nie pojawiają się bardzo wyraźnie.
 2. Otyłość i cukrzyca. Wątroba jest zauważalnie powiększona, echogeniczność jest zwiększona.
 3. Guzy Zmiany znajdują się w jednej z części ciała.
 4. Zapalenie wirusowe. Tkanki narządów odradzają się, komórki same się regenerują.
 5. Marskość. Niejednorodna struktura narządu, istnieje wiele dotkniętych obszarów.

Oprócz objawów ultrasonograficznych istnieją subiektywne objawy:

 • Wyraźne uczucie ciężkości w prawym podżebrzu.
 • Żółknięcie oczu, twarzy, języka.
 • Ciemny mocz i jasne odchody.
 • Problemy z trawieniem.
 • Ciągłe zmęczenie, senność, drażliwość.

Diagnostyka

Komórki wątroby nie zawsze są w stanie poradzić sobie z truciznami, które penetrują ciało lub tworzą się w nim. W niektórych przypadkach zatrute komórki umierają, a zamiast nich pojawia się tkanka łączna (włóknista). Nie zastępuje funkcji hepatocytów i ma inną echogeniczność. Echograficzne oznaki umiarkowanych zmian rozproszonych są wykrywane tylko podczas badania ultrasonograficznego narządów wewnętrznych. Ta metoda diagnostyczna pozwala określić rozmiar wątroby, zidentyfikować możliwe zmiany w jej strukturze, zbadać guzki, nieprawidłowości, obrzęk węzłów chłonnych.

Obecność heterogenicznej echostruktury wątroby wskazuje na marskość wątroby. Wątroba jest również godna uwagi ze względu na niejednorodność miąższu, w którym wątroba staje się gęstsza, a tkanka łączna rozszerza się..

Oprócz ultradźwięków stan tego narządu można sprawdzić za pomocą badania krwi pod kątem biochemii i ogólnej analizy moczu. Próbki zwiększają ilość bilirubiny, enzymów wątrobowych, zwłaszcza ALT i AST.

Leczenie rozproszonych zmian w wątrobie

W stanie naturalnym wątroba jest jednorodna. Naczynia krwionośne i drogi żółciowe przechodzą przez tkanki. W przypadkach, w których miąższ wątroby zmienia się w sposób rozproszony, co stwierdzono podczas badania ultrasonograficznego, konieczne jest leczenie doraźne.

Narażenie wątroby na wiele niekorzystnych czynników może prowadzić do pojawienia się ech reaktywnych zmian w miąższu. Zwykle przyczyną takiej diagnozy, w szczególności reaktywnego zapalenia wątroby, nie jest uszkodzenie wątroby lub nieprawidłowe funkcjonowanie, ale inny problem. W wyniku choroby zmienia się biochemiczna zawartość krwi, więc terminowe leczenie w tej sytuacji jest absolutnie konieczne.

Leczenie odbywa się na dwa sposoby - zachowawczy i chirurgiczny. Podwyższone ciśnienie w żyle wrotnej, przerzuty, guzy wymagają operacji w celu usunięcia nowotworów. W innych sytuacjach leczenie odbywa się za pomocą leków.

Metody dietetyczne i pomocnicze

Niezależnie od powodów, dieta z rozproszonymi zmianami w wątrobie odgrywa znaczącą rolę. Według Pevznera lekarz zaleci dietę numer 5. Z diety należy wykluczyć pikantne, zbyt słone, smażone i tłuste. Fast foody i alkohol są całkowicie zakazane.

Dodaj do menu, że potrzebujesz więcej pokarmów białkowych, błonnika, owoców i warzyw. Przydaje się pić kompoty, galaretki, napoje owocowe, herbaty ziołowe. Codziennie musisz jeść produkty mleczne o niskiej zawartości tłuszczu. Potrawy na parze, piec lub gotować.

Leki

Schemat leku jest przepisywany tylko przez lekarza. Do leczenia zastosuj:

 1. Preparaty pochodzenia zwierzęcego. To jest Sirepar, Erbisol. Wykonane z narządów bydła.
 2. Niezbędne fosfolipidy. Poprawiają integralność błon i strukturę komórek wątroby. Najczęstsze leki w tej grupie to Essliver, Livenziale, Livolife Forte, Antraliv, Rezalyut Pro.
 3. Leki zawierające aminokwasy, w tym Heptral i Hepa-Merz. Zmniejsz stężenie amoniaku w osoczu, popraw funkcje ochronne wątroby.
 4. Preparaty w żółci eliminują odpływ żółci, zapobiegają skurczom: Cholemax, Odeston, Ursofalk.
 5. Substancje syntetyczne - Exhol, Holudexan. Wpływają na krążenie żółci, zapobiegają zaostrzeniu zapalenia wątroby.
 6. Leki na bazie interferonu (Laferobion, Velferon, Ingaron), leki przeciwpasożytnicze (Carbendazim, Niclozamid, Decaris), antybiotyki (wyłącznie na zalecenie lekarza) - jeśli występują infekcje pasożytnicze, bakteryjne i wirusowe.

Środki ludowe

Oprócz konserwatywnych metod leczenia możliwe jest stosowanie środków ludowej. Przydatne kolekcje ziół leczniczych, które mogą naprawić uszkodzone tkanki narządów.

Cechą alternatywnego leczenia jest potrzeba korzystania z tego samego narzędzia przez długi czas. Zwykle kurs trwa 3-4 tygodnie.

Przygotowanie wywarów z roślin:

 • Dziurawiec zwyczajny
 • szałwia;
 • krwawnik;
 • sukcesja;
 • wrotycz pospolity;
 • kwiaty rumianku;
 • korzeń trawy pszenicznej.

Łyżkę kolekcji lub jednego z ziół nalega się w gorącej wodzie przez około 20 minut i spożywa 2-3 razy w ciągu dnia.

Skuteczne połączenie kurkumy i czosnku. To narzędzie daje efekt antybakteryjny. Do przygotowania napoju leczniczego jeden posiekany ząbek czosnku i 1 łyżeczka. kurkuma jest mieszana z wrzącą wodą (200 ml). Stosuj dwa razy dziennie przed posiłkami.

Owies jest bardzo korzystny dla wątroby. 2/3 szklanki owsa dodaje się do gorącej wody i gotuje na wolnym ogniu przez pół godziny. Po wyłączeniu ognia mieszaninę nalega się na kilka godzin. Pij bulion trzy razy dziennie przed posiłkami.

Przeszczep

W okolicznościach, w których leczenie chorej wątroby jest niemożliwe, a życie danej osoby jest zagrożone, lekarze uciekają się do przeszczepu wątroby (przeszczep). Jest to konieczne do:

 • wrodzone wady narządów;
 • ostatni etap rozproszonych zmian;
 • guzy nieoperacyjne (rak i inne formacje ogniskowe);
 • ostra niewydolność wątroby.

Prognoza i zapobieganie

Prognozy dotyczące rozproszonych zmian w tkance i wątrobie wynikają przede wszystkim z choroby podstawowej.

Ponieważ uszkodzony miąższ wątrobowy odzyskuje się stosunkowo szybko, terminowe leczenie przywraca organizmowi jego pierwotny wygląd i normalne funkcje.

Jeśli tkanki są zmienione przez rodzaj stłuszczenia, wówczas rokowanie jest najczęściej korzystne. To samo można powiedzieć o przewlekłym zapaleniu wątroby - jest ono przenoszone do stanu remisji.

Niekorzystne rokowanie w przypadku marskości wątroby - pięcioletni wskaźnik przeżycia wynosi około 50%. Prowadzenie choroby zagraża życiu.

Środki zapobiegawcze obejmują ogólne proste zasady:

 • ciągłe monitorowanie masy ciała;
 • odmowa szkodliwych uzależnień;
 • pożywne i zdrowe odżywianie;
 • ciągłe wzmocnienie układu odpornościowego;
 • regularne wizyty u specjalistów i rutynowe badania.

Problemom z wątrobą można zapobiec poprzez korektę diety, a także niepowodzenie lub poważne ograniczenie spożycia alkoholu..

Powiększone węzły chłonne w bramkach wątroby

Limfadenopatia to stan, w którym obserwuje się znaczny wzrost węzłów chłonnych. Zmiana wielkości węzłów chłonnych pod pachami, na szyi, w pachwinie jest okazją do konsultacji z lekarzem, ponieważ wskazuje to na silny proces zapalny w ciele i wymaga natychmiastowej interwencji specjalisty.

Lokalizacja węzłów chłonnych w wątrobie

Wątroba jest bogata w węzły chłonne znajdujące się zarówno w obszarze bramy, jak i na całej jej powierzchni w postaci małych guzków (5-10 mm). Najczęściej dotyczy to dużych struktur w układzie żyły wrotnej..

Powody wzrostu

Główne przyczyny limfadenopatii wątroby.

 • procesy zakaźne;
 • Wirus AIDS;
 • różne patologie ogólnoustrojowe (endokrynopatia, reumatoidalne zapalenie stawów);
 • inwazja pasożytów (robaków, trypanosomów, filariów, różnych pierwotniaków);
 • procesy onkologiczne w jelicie z przerzutami do wątroby;
 • zakażenie kiłą, gruźlicą, brucelozą.
 • wirus cytomegalii;
 • uszkodzenie mikroorganizmów wewnątrzkomórkowych (chlamydia, rickettsia);
 • zapalenie wątroby;

Dokładny powód powiększenia węzłów chłonnych w bramkach wątroby można ustalić dopiero po serii badań: badanie krwi, prześwietlenie, ultradźwięki, CT, MRI.

Cechy limfadenopatii u dzieci

U dzieci i młodzieży limfadenopatia często występuje na tle chorób wirusowych i zakaźnych - ostrych infekcji dróg oddechowych, ostrych infekcji wirusowych dróg oddechowych i grypy. Głównymi objawami są przekrwienie, tkliwość węzła podczas palpacji, gorączka. Wraz z rozwojem takiego stanu u dziecka nie należy samoleczenia, zdecydowanie należy skonsultować się z lekarzem, aby nie przegapić poważnej patologii.

Główne objawy

Nie można badać palpacyjnie, aby określić wzrost węzłów chłonnych, ale istnieje wiele specyficznych objawów, których obecność może wskazywać na rozwój patologii.

 1. Gorączka.
 2. Żółtaczka skóry.
 3. Ból w prawym podżebrzu.
 4. Ciężkość w żołądku.
 5. Gorzki smak w ustach.
 6. Nudności, wymioty, biegunka.
 7. Ból palpacyjny.

Rada! Przy najmniejszym pogorszeniu stanu zdrowia konieczne jest skonsultowanie się ze specjalistą w celu ustalenia przyczyny naruszenia.

Procedury diagnostyczne

Jeśli podejrzewasz powiększony węzeł chłonny w bramie wątroby, wskazane są badania laboratoryjne i instrumentalne..

Diagnoza laboratoryjna pozwala zidentyfikować lub potwierdzić obecność patologii, w odniesieniu do której badane są płyny biologiczne.

 • Ogólna analiza krwi. Zbadaj wskaźnik ESR, policz liczbę limfocytów, ponieważ ich podwyższony poziom przede wszystkim wskazuje na obecność stanu zapalnego.
 • Ogólna analiza moczu.
 • Biochemiczne badanie krwi (określone przez poziom bilirubiny, fosfatazy alkalicznej, białka całkowitego, transaminaz).
 • Specyficzne badania krwi (oznaczanie obecności wirusa cytomegalii, HIV, opryszczki, toksoplazmozy i kilku innych)

Diagnostyka instrumentalna pozwala wykryć wzrost wielkości węzła chłonnego w wątrobie, aby wyświetlić jego stan.

 • Ultradźwięk Wyświetla rozmiar i lokalizację wątroby (normalne u kobiet, długość do 11 centymetrów, u mężczyzn - do 15), stan węzłów chłonnych.
 • Tomografia komputerowa. Pozwala określić stan wątroby i jej tkanek, stadium i formę zmiany, wykryć nowotwory (łagodne lub złośliwe), zidentyfikować pasożyty.
 • MRI Konieczne jest określenie wielkości narządu, zidentyfikowanie nowotworów, zmiany w strukturze tkanek, stan dróg wydalniczych.
 • Biopsja węzłów chłonnych (przebicie, jeśli wskazane). Jest on zamknięty (przez nakłucie) lub otwarty (mikrooperacja). Odbywa się to w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym (możliwe jest zastosowanie dodatkowych środków uspokajających). Czasami wymagane jest nakłucie przy aspiracji (ogrodzenie limfy).

Uwaga! W przypadku podejrzenia zmian nowotworowych wykonuje się biopsję, pozytronową tomografię emisyjną, torakoskopię i inne specjalistyczne metody badań..

Taktyki terapeutyczne

Po wstępnej diagnozie określa się taktyki terapeutyczne. Proces leczenia powinien być monitorowany przez kilku lekarzy jednocześnie, ponieważ możliwe jest uszkodzenie sąsiadujących układów i narządów.

 • terapeuta;
 • onkolog;
 • hematolog;
 • specjalista chorób zakaźnych;
 • Specjalista od gruźlicy;
 • chirurg.

W zależności od przyczyny powiększenia węzłów chłonnych wątroby można zalecić zarówno leczenie terapeutyczne, jak i chirurgiczne.

Leczenie polega na przyjmowaniu leków w celu wyeliminowania przyczyny choroby i przywrócenia prawidłowego przepływu limfy. Przypisz różne grupy narkotyków:

 • NLPZ są lekami przeciwzapalnymi. No-Shpa, chlorowodorek Drotaverina, Ibuprofen, Nurofen.
 • Leki przeciwbólowe „Analgin”, „Papaverine”, „Tempalgin”, „Ketorolac”.
 • Antybiotyki Ampicylina, Ceftriakson, Amoksycylina, Amoksyklav, Cefuroksym, Flemoksyna Solutab.
 • Hepatoprotectors. Hepatosan, Essentiale, Heptor.
 • Leki poprawiające odpływ i oczyszczanie układu limfatycznego. Limfomyozot, Enterosgel i inne sorbenty.
 • Leki przeciwwirusowe. Arbidol, Imustat, Cycloferon, Remantodyne, Kagocel, Lavomax.
 • Leki przeciwhistaminowe. Suprastin, cetyryzyna, hifenadyna.
 • Inne grupy leków stosowanych w leczeniu raka (preparaty chemioterapeutyczne).

Wraz z leczeniem farmakologicznym można zalecić fizjoterapię.

 • Terapia ultrafioletowa. Promieniowanie ultrafioletowe wpływa na ognisko zapalne, zmniejsza je i niszczy infekcję.
 • Terapia laserowa Ma działanie przeciwzapalne, rozgrzewające i przeciwbólowe.
 • Elektroterapia. Zapewnia lepszy drenaż limfatyczny, usuwanie stanów zapalnych i aktywację odporności w tym obszarze.
 • Terapia UHF. Łagodzi stany zapalne, znieczula, poprawia odporność w obszarze wpływu.

Konieczna jest interwencja chirurgiczna w celu zidentyfikowania procesu onkologicznego. W takiej sytuacji możliwe jest całkowite usunięcie węzła chłonnego, częściowa resekcja lub przeszczep wątroby.

Ważny! Limfadenopatia, która rozpoczęła się w obwodowych węzłach chłonnych, jeśli nie jest leczona, może powodować uszkodzenie śledziony i innych narządów limfopoezy, jako głównych źródeł powstawania limfy.

Alternatywne metody leczenia

Wszelkie alternatywne metody powinny być stosowane wyłącznie jako uzupełnienie leczenia zaleconego przez specjalistę..

 • Zimne okłady z nalewki z jeżówki. Konieczne jest przygotowanie serwetki z gazy, filmu i roztworu z mieszaniny wody i jeżówki Echinacea w stosunku 1: 1. Zastosuj przez 8-12 godzin w obszarze zapalenia węzła chłonnego.
 • Kompresuj z pieczonej cebuli (piecz w piekarniku, aż cebula będzie miękka) i smołę. W pieczonym puree cebulowym smoła brzozowa stopniowo interweniuje, a następnie mieszaninę rozprowadza się na serwetce z gazy i nakłada na 3-5 godzin.
 • Napój z nalewki aptecznej Echinacea. Rozcieńczony w stężeniu 30 kropli na szklankę wody, pić trzy razy dziennie.
 • Napar z lekkich odmian malin i miodu. 500 gramów kolekcji jest kruszone, wlewane z litrem wrzącej wody. Dwie łyżki miodu dodaje się do schłodzonego roztworu. (Nie stosować w przypadku alergii na miód!)

Zapobieganie chorobom

Zapobieganie limfadenopatii pozwoli uniknąć choroby lub złagodzić jej objawy.

 • Pij wodę! Limfa to 90% wody pochodzącej z krwioobiegu. Odpowiednie spożycie wody pozwoli uniknąć stagnacji. Śledziona wraz z trzustką aktywnie przetwarza dopływającą wodę na potrzeby organizmu.
 • Jeśli węzły chłonne na szyi lub w okolicy pachwinowej zaczną się powiększać podczas infekcji, ostrych infekcji wirusowych dróg oddechowych i zmian wirusowych w ciele, należy również sprawdzić układ limfatyczny w jamie brzusznej.
 • Aktywność fizyczna ma korzystny wpływ na drenaż limfatyczny..
 • Wszelkie leki należy pić ściśle zgodnie z instrukcjami, aby zmniejszyć obciążenie wątroby..
 • Procesy zapalne i infekcje w ciele należy leczyć do końca - aby wykluczyć nawroty i uszkodzenie wątroby, układu limfatycznego i krążenia.

Limfadenopatia w rzeczywistości jest tylko oznaką obecności patologicznego procesu w ciele, więc musisz zrozumieć znaczenie szybkiej diagnozy. Wczesne wykrycie choroby pozwoli szybko rozpocząć leczenie i zapobiec rozwojowi powikłań.