Wydzielanie przez wątrobę

W odniesieniu do ksenobiotyków, które dostają się do krwioobiegu, wątroba działa zarówno jako narząd wydalniczy, jak i główny narząd ich metabolizmu. Wątroba wydziela substancje chemiczne do żółci, nie tylko egzogenne, ale także endogenne, takie jak kwasy żółciowe, pigmenty żółciowe, elektrolity.

Uwolnione substancje muszą przejść przez barierę utworzoną przez śródbłonek zatok wątrobowych, błonę podstawną i hepatocyty. Strukturę bariery omówiono bardziej szczegółowo wcześniej..

W procesie ksenobiotycznego wydalania odbywa się w dwóch etapach:

- wydzielanie żółci.

Oba etapy mogą odbywać się w formie prostej dyfuzji lub aktywnego transportu. Mechanizm uwalniania zależy od struktury substancji:

1. Wychwyt hepatocytów.

B. Aktywny system transportu:

- kwasy żółciowe i związki o podobnej strukturze (fallotoksyna);

- aniony organiczne (warfaryna, kwas orotowy, ryfampicyna);

- kationy organiczne (czwartorzędowe związki azotu, prokainamid);

- neutralne cząsteczki organiczne (ouabain, hormony steroidowe);

- metale (żelazo, kadm).

2. Wydalanie z żółcią.

B. Aktywny system transportu:

a) bez biotransformacji:

- chlortioside i in.

b) po koniugacji:

- bilirubina, sterydy, heksachlorofenol itp..

- aniony organiczne (tubokuraryna);

- neutralne związki organiczne (ouabain, monosacharydy).

Swobodna dyfuzja substancji związanych z białkami osocza jest praktycznie niemożliwa. Natomiast substancje związane z białkami można również usunąć z osocza poprzez aktywne pobieranie (pinocytoza).

Ksenobiotyki uwięzione w hepatocytach są częściowo określane w cytosolu, a częściowo w poszczególnych frakcjach subkomórkowych. Jak wiadomo, wiele substancji jest metabolizowanych w wątrobie. To one są przede wszystkim ustalone przez różne struktury protoplazmatyczne. Niektóre związki, w tym endogenne (bilirubina), znajdują się w cytozolu w formie związanej z białkami, co jest również ważne dla ich eliminacji i detoksykacji. Hepatocyty syntetyzują specjalne białka odpowiedzialne za usuwanie ksenobiotyków z komórek, są to tak zwane wieloswoiste nośniki anionów organicznych (MRP) i p-glikoprotein (P-gp). Oba rodzaje białek początkowo znaleziono w komórkach opornych na toksyczne działanie leków przeciwnowotworowych. Później stwierdzono, że ich funkcją jest aktywny transport ksenobiotyków przez błony komórkowe. MRP są zdolne do przenoszenia ligandów skoniugowanych z glutationem, kwasem glukuronowym i siarczanem. Zatem faza II metabolizmu nie tylko zamienia substancje w bardziej rozpuszczalne w wodzie, ale także „przygotowuje” do aktywnego transportu poza komórkę. P-gp transportuje głównie rozpuszczalne w tłuszczach związki aromatyczne o masie cząsteczkowej 300-500 daltonów i cząsteczki amfifilowe zawierające kationową grupę aminową.

W żółci w tej lub innej ilości znajdują się substancje należące do prawie wszystkich klas związków chemicznych. Zgodnie z wartością współczynnika Cfa/ZP. (Zfa - koncentracja w żółci; ZP. - stężenie w osoczu) ksenobiotyki można podzielić na trzy grupy.

Substancje wydalane przez wątrobę w drodze prostej dyfuzji mogą pojawiać się w żółci tylko w stężeniu równym jej stężeniu w osoczu krwi (Cfa = CP.) Tak więc, dla jonów Na +, K +, Cl - współczynnik Cfa/ZP. w przybliżeniu równa 1,0.

W przypadku substancji, które dostają się do hepatocytów, a następnie do żółci przy użyciu aktywnych mechanizmów transportu, współczynnik może być znacznie wyższy niż 1,0. Z reguły substancje amfifilowe zawierające zarówno cząsteczki polarne, jak i niepolarne w cząsteczce są aktywnie wydzielane przez wątrobę. W niektórych związkach, które znalazły zastosowanie w praktyce klinicznej, wartość tego współczynnika jest bardzo wysoka (etobromek prokainamidu - 118, chinina - 19,7). Spośród substancji aktywnie wydzielanych do żółci najbardziej zbadana jest bromosulfoleina. U szczurów po podaniu w dawce 5 mg / kg tylko 10% jest zatrzymywane w osoczu krwi, a 90% przechodzi do tkanek, z czego 80% do wątroby, a następnie wydalane z żółcią.

Wreszcie niektóre substancje chemiczne nie przenikają dobrze do hepatocytów i żółci. Dla nich współczynnik Cfa/ZP. mniej niż 1,0. Wśród nich są makrocząsteczki, na przykład insulina, fosfolipidy, białka.

Ciężar cząsteczkowy związku jest najważniejszym czynnikiem determinującym drogę jego eliminacji. Istnieje próg, poniżej którego substancje są wydzielane głównie przez nerki, powyżej - przez wątrobę. Wartość progowa jest raczej dowolna, ponieważ nie jest taka sama dla przedstawicieli różnych gatunków: u szczurów - 325 daltonów, u świnek morskich - 400, u królików - 475, 500 - 700 - u ludzi. Ponadto substancje, które dobrze rozpuszczają się w wodzie, nawet o masie cząsteczkowej przekraczającej wartości „progowe”, są głównie uwalniane przez nerki (tabela 4).

Tabela 4. Wydalanie pochodnych bifenylu u szczurów

XenobioticLubić wagaMocz (%)Cal (%)
Bifenyl 4-monochlorobifenyl 4,4-dichlorobifenyl 2,4,5,2,5-petachlorobifenyl 2,3,6,2,3,6-heksachlorobifenyl

(Hodgson E., Guthrie F.E., 1980)

Substancje, które dostają się do żółci, zwiększają jej ciśnienie osmotyczne, co wtórnie przyczynia się do przejścia wody i jonów rozpuszczonych w niej do tej tajemnicy. W wyniku tego ksenobiotyki, które są aktywnie wydzielane do żółci, w pewnym stopniu, mają działanie żółciopędne..

Klirens wątrobowy jest zdefiniowany jako:

doza - stężenie substancji we krwi tętnicy wątrobowej i żyły wrotnej;

dov - stężenie substancji we krwi żyły wątrobowej;

fahep - intensywność przepływu krwi w wątrobie (ml / min).

Jeśli wychwytywanie substancji przez hepatocyty odbywa się z dużą prędkością, wówczas jasność jest proporcjonalna do prędkości przepływu krwi przez wątrobę. Ta wartość jest normalna u ludzi wynosi około 1 ml / min na g tkanki wątroby.

Szybkość wydalania niektórych substancji z żółcią jest bardzo wysoka. Na przykład okres półtrwania benzo (a) pirenu w wątrobie szczura po podaniu dożylnym wynosi około 1,7 minuty, tj. w ciągu 5 minut uwalnia się około 60% podanej dawki. Nie oznacza to jednak wcale, że substancja jest wydalana z organizmu w tym samym tempie. Faktem jest, że jeśli związek lipofilowy jest wydzielany z żółcią, to w świetle jelita ulega szybkiemu odwróceniu resorpcji i ponownie wchodzi do wątroby przez układ żyły wrotnej - rozwija się „krążenie wewnątrzwątrobowe” ksenobiotyku. Dlatego substancje rozpuszczalne w tłuszczach (w tym benz (a) piren) są zatrzymywane w organizmie przez długi czas. Ich eliminacja jest możliwa tylko w wyniku biotransformacji w tej samej wątrobie i / lub innych narządach (patrz wyżej). Zatem przez wydalanie z żółcią tylko związki słabo rozpuszczalne w tłuszczach mogą być wydalane z organizmu z kałem..

Data dodania: 08.12.2014; Wyświetlenia: 449; naruszenie praw autorskich?

Twoja opinia jest dla nas ważna! Czy opublikowany materiał był pomocny? Tak | Nie

Choroba wątroby

5 mitów na temat pracy wątroby

Powiązane artykuły

Czas czytania: 4 min..

Wątroba jest najważniejszym narządem i głównym filtrem ludzkiego ciała. Oczyszczanie krwi w objętości dwóch tysięcy litrów i jej filtracja, dzięki wątrobie, zachodzi około czterysta razy dziennie. Niestety, według statystyk, zdrowie tego ciała, większość ludzi nie zwraca należytej uwagi lub pogarsza jego stan analfabetyzmem.

Obecnie istnieje wiele nieporozumień na temat tego, co jest szkodliwe i co jest korzystne dla zdrowia i normalnego funkcjonowania tego organizmu. W medycynie ludowej istnieje wiele nienaukowych metod leczenia wątroby, które mogą poważnie zaszkodzić jej zdrowiu..

Powinieneś więc zrozumieć:

Mit nr 1. Dla prawidłowego funkcjonowania wątroby konieczne jest okresowe czyszczenie..

W medycynie ludowej bardzo popularnym przepisem na oczyszczanie wątroby jest stosowanie oleju roślinnego z sokiem z cytryny, który „wydala” nadmiar toksyn z wątroby. Z punktu widzenia tradycyjnej medycyny wątroba nie potrzebuje takich metod oczyszczania, które powodują duży nacisk na narząd i upośledzają jego funkcję. Ponadto taka procedura może prowadzić do zablokowania przewodu żółciowego i kolki wątrobowej w obecności kamieni w pęcherzyku żółciowym. W rezultacie osoba ryzykuje przebywanie w szpitalu na stole operacyjnym.

Mit nr 2. Tylko przewlekły alkoholik może „zasadzić” wątrobę.

To drugie nieporozumienie, ponieważ alkoholowa choroba wątroby może rozwinąć się nie tylko u osób nadużywających alkoholu. Wręcz przeciwnie, nawet małe dawki napojów alkoholowych, szczególnie systematyczne, mogą prowadzić do uszkodzenia tego narządu. W wyniku tego w organizmie ludzkim gromadzi się niebezpieczny i toksyczny etanol, który uszkadza komórki wątroby..

Mit nr 3. Tylko silny alkohol może uszkodzić wątrobę..

Muszę powiedzieć, że napoje o niskiej zawartości alkoholu, koktajle i piwo powodują wątrobę nie mniej niż mocne. W tym obliczeniu ważna jest ilość spożywanego alkoholu w przeliczeniu na czysty alkohol. Bezpieczna dawka czystego alkoholu, którą wątroba może przetworzyć w ciągu godziny, wynosi około 20 gramów, czyli szklankę piwa, 50 gramów wódki lub kieliszek wytrawnego wina.

Mit numer 4. Wątroba w idealnym porządku tylko dla tych, którzy w ogóle nie piją.

W rzeczywistości tłuste, słodkie i pikantne potrawy wyrządzają wątrobie nie mniej szkody niż napoje alkoholowe. Długie biesiady, podczas których spożywamy dużą ilość wysokokalorycznych pokarmów z dużą ilością tłuszczów zwierzęcych, są bardzo trudne do przetworzenia przez nasz organizm i prowadzą do zakłócenia produkcji soku żołądkowego, enzymów trzustkowych, a także zmiany składu żółci i naruszenia jej wydzielania. W rezultacie nasza wątroba nie jest w stanie poradzić sobie z dużą ilością przetwarzanych tłuszczów, w wyniku czego cierpią komórki wątroby przeładowane dużą ilością trójglicerydów. Zdolność do pełnego zneutralizowania substancji szkodliwych dla organizmu: toksyn, bakterii i wirusów, produktów metabolicznych jest tracona przez wątrobę, w wyniku czego gromadzi się w niej tłuszcz, który tworzy stłuszczenie tłuszczowe, prowadząc do procesu zapalnego i częściowej śmierci komórek narządów. Pozostałe komórki bezskutecznie próbują zatrzymać gromadzenie się tłuszczu i pracować z niewiarygodnym przeciążeniem, ale z powodu długotrwałego przewlekłego stanu zapalnego tkanka wątroby zostaje zastąpiona tkanką łączną i rozwija się zwłóknienie. Choroba ta może rozwinąć się w marskość wątroby lub raka wątroby, jeśli wykwalifikowane leczenie nie zostanie rozpoczęte na czas.

Mit numer 5. Choroby wątroby są nieodwracalne, nie można ich wyleczyć.

W rzeczywistości komórki wątroby - hepatocyty są zdolne do regeneracji i odnowy. Nawet przy 50% uszkodzeniu tkanki wątroby narząd może się w pełni zregenerować i stać się zdrowy. W rezultacie, jeśli odrzucisz wysokokaloryczne, tłuste potrawy i napoje alkoholowe, a także weźmiesz hepatoprotektory poprawiające czynność wątroby, jest w stanie całkowicie przywrócić i zregenerować.

Aby wątroba lepiej radziła sobie ze swoimi funkcjami, powinna być wspierana przez następujące środki:

- Zmień dietę i przestrzegaj rozsądnej diety. Zmniejsz ilość spożywanych tłuszczów i węglowodanów, które prowadzą do otyłości wątroby. Stosunek białek, tłuszczów i węglowodanów powinien mieć proporcje: 1 - 1 - 4;

- zawierają błonnik (chleb pełnoziarnisty, płatki zbożowe, świeże owoce i warzywa) i wielonienasycone kwasy tłuszczowe w menu, które są obecne w tłoczonym na zimno oleju (siemię lniane, sezam), a także owoce morza, ryby, orzechy i nasiona;

- ograniczyć ilość spożywanego alkoholu, a także nie mieszać alkoholu o różnej mocy;

- prowadzić aktywny tryb życia, który przyspiesza wykorzystanie tłuszczów nasyconych. Aktywność fizyczna zapobiegnie odkładaniu się tłuszczów w komórkach wątroby i ich zwyrodnieniu w wyniku stresu oksydacyjnego, co oznacza, że ​​pomogą uniknąć stłuszczenia wątroby i jej niewydolności.

Wątroba i jej zdrowie

Jak chronić wątrobę przed szkodliwym działaniem? Wszystko jest po prostu dość proste: musisz dobrze jeść. Istnieje wiele produktów, które mogą poprawić funkcjonowanie wątroby i chronić ją przed chorobami. Takie produkty oczyszczają wątrobę, przywracają procesy metaboliczne, poprawiają napięcie żyły. Prawidłowe odżywianie pozwala zapobiegać chorobom żołądkowo-jelitowym.

Co wpływa na stan wątroby

Wątrobę można porównać do próżni: co sekundę pochłania szkodliwe i korzystne składniki. Podczas normalnej pracy jego powierzchnia pozostaje gładka. W zatruciu zachodzą zmiany, których nasilenie zależy od stopnia choroby.

Wątroba bierze udział w trawieniu pokarmu, oczyszcza krew. Przy udziale tego ciała składniki odżywcze są rozprowadzane po całym ciele. Jeśli dana osoba spożywa szkodliwe pokarmy, wątroba jest zakłócona. Uszkodzenia często występują na tle cukrzycy (jest to bardzo powszechna choroba, którą wykrywa 20% mieszkańców naszej planety). Cukrzyca może prowadzić do onkologii wątroby. Aby zapobiec chorobie, musisz spożywać wystarczającą ilość tłuszczu. Ale jeśli przychodzą w dużych ilościach, wątroba nie może ich rozbić: w tym przypadku wzrasta. Przy nadmiarze tłuszczu może rozwinąć się stłuszczenie wątroby.

Jakie substancje są dobre dla wątroby

Aby poprawić czynność wątroby, musisz jeść produkty witaminowe bogate w witaminy A, B, C, K, P:

 • Witamina B6 działa antytoksycznie..
 • B3 poprawia metabolizm i chroni narządy przed procesami destrukcyjnymi.
 • Kwas foliowy bierze udział w metabolizmie białek, a także w reakcjach enzymatycznych i oksydacyjnych; zwiększa syntezę białek, czyni wątrobę gładką, błyszczącą.
 • Witamina K zapewnia zapobieganie chorobom związanym z krwią, a ponadto poprawia przepływ krwi. Jeśli organizmowi brakuje witaminy K, odpływ żółci i wchłanianie tłuszczu są zakłócone..
 • Witamina C, podobnie jak witamina B6, działa antytoksycznie. Jeśli dana osoba ma choroby związane z wątrobą, minerały są słabo wchłaniane i obficie wydalane. W takim przypadku musisz pić soki: jabłko, marchew, dynia.

Produkty, które uwielbia wątroba

Możesz jeść świeże sałatki, pieczone warzywa, płatki zbożowe, lekkie dania z ziołami; przydatne jajka, niektóre słodkie potrawy. Dieta przywracająca wątrobę polega na odrzuceniu słonych, wędzonych, marynowanych, kwaśnych, pikantnych potraw. Wysokie desery nie są zalecane..

Rozważ najbardziej przydatne potrawy. Aby zwiększyć efekt konsumpcji, musisz je połączyć.

 1. Wodorost. Jest to niskokaloryczny produkt witaminowy, który chroni wątrobę przed strontu, substancją chemiczną, która często dostaje się do organizmu. Stront jest dostępny w barwionych produktach, w niektórych półproduktach. Niszczy komórki wątroby, a także je zanieczyszcza. Algi zawierają selen - silny przeciwutleniacz, który chroni wątrobę przed destrukcyjnymi procesami..
 2. Kokarda. Gorzkie warzywo ma wiele korzystnych związków: zapobiegają nowotworom. Jeśli umiarkowanie jesz cebulę, możesz przywrócić trawienie.
 3. Jajka. Przydają się w odmierzonej ilości: użyj nie więcej niż 2 szt. w dzień. Wątroba wytwarza cholesterol, a jaja są bogate w cholesterol, więc zmniejszają obciążenie tego narządu, powodując, że wytwarza on mniej cholesterolu. Jajka dobrze komponują się z sałatkami.
 4. Ziarenka sezamu. Ten produkt zawiera wiele witamin, które chronią wątrobę przed reakcjami oksydacyjnymi..
 5. Awokado. Bierze udział w produkcji glutationu, naturalnego przeciwutleniacza, który jest potrzebny do pełnego funkcjonowania wątroby. Glutation niszczy toksyny.
 6. Karczoch. Specyfika produktu polega na tym, że stymuluje on produkcję żółci. Wzmacnia wątrobę i utrzymuje ją w zdrowiu przez długi czas..
 7. Koper włoski. Roślina zawiera błonnik i witaminę C: składniki te chronią wątrobę przed toksynami. Koper włoski poprawia trawienie, przywraca aktywność innych narządów wewnętrznych.
 8. Imbir. Korzeń imbiru ma działanie oczyszczające. Jest często stosowany w celu zapobiegania chorobom wątroby. Przydatna jest herbata na bazie tej rośliny: można do niej dodać rumianek, miętę, miód..
 9. fasolki Przydatny, ale kontrowersyjny produkt. Fasola zawiera białka, jest przydatna do trawienia, ale nie może być spożywana w dużych ilościach..
 10. Tłuszcz rybny. Jest nasycony kwasami omega-3, które mogą powodować alergie. Olej rybny jest dobry dla wątroby, jeśli jest całkowicie zdrowy. Produkt wzmacnia serce, aktywuje procesy metaboliczne, poprawia ukrwienie narządów i tkanek. Olej rybny stosuje się w chorobach krwi i cukrzycy.
 11. Nasiona lnu. Można je dodawać do zup warzywnych, sałatek, płatków owsianych. Nasiona lnu chronią wątrobę przed toksynami przedostającymi się do krwioobiegu.
 12. Czosnek. Warzywo oczyszcza całe ciało, w tym wątrobę. Czosnek poprawia skład krwi.
 13. Brokuły. Witaminowy produkt przywraca wątrobę i pomaga w jej oczyszczeniu. Brokuły można spożywać z czosnkiem.
 14. Kapusta biała. Przywraca cholesterol, delikatnie oczyszcza naczynia krwionośne.
 15. Kalafior. Jej zadaniem jest usuwanie toksyn z wątroby..
 16. Brukselki. Chroni organizm przed szkodliwym działaniem niektórych produktów. Brukselki są dobre dla wątroby, ale są drogie.
 17. Bazylia. Produkt przywraca procesy metaboliczne, pomaga oczyścić krew.
 18. Pietruszka. Świeże warzywa są bogate w witaminy A, B, C, P: dostają się do organizmu, mają działanie oczyszczające.

W tym filmie dowiesz się nie tylko o produktach przyjaznych dla wątroby, ale także o zaleceniach dotyczących ich stosowania.

Jak wyczyścić wątrobę

Nie ma tu nic skomplikowanego! Oczyszczanie wątroby odbywa się w domu przy użyciu zdrowych produktów. 10 dni przed czyszczeniem należy przestrzegać diety. Ważne jest, aby wykluczyć z diety wędzone, kwaśne, słone, marynowane potrawy. Nie możesz pić alkoholu, niepotrzebnie przyjmować leków. Zanim oczyścisz wątrobę, musisz oczyścić jelita. Jeśli nie zostanie to zrobione, wątroba pozbywa się toksyn, ale są one natychmiast wchłaniane do jelit. Dzień przed sprzątaniem musisz jeść potrawy na parze: ostatni posiłek powinien być o godzinie 17:00. W nocy możesz zastosować ciepłą podkładkę grzewczą, aby narządy były lepiej wypełnione krwią.

 • Aby oczyścić wątrobę, możesz użyć oleju słonecznikowego: rano powinieneś wypić 3 łyżki. l Wskazane jest podgrzanie oleju, poprawi to jego percepcję. Produkt przywraca aktywność pęcherzyka żółciowego, a żółć jest szybciej wydalana przez przewody. Dzięki tej reakcji wątroba jest uwalniana z toksyn. Rozgrzewka za pomocą poduszki grzewczej pomaga normalizować krążenie krwi.
 • Wątrobę można oczyścić za pomocą gryki. Opłucz 1 łyżkę. l płatki i zalać przegotowaną wodą. Rano płyn jest spuszczany, płatki zbożowe wlewa się olejem. Kasza gryczana powinna być spożywana 3 godziny przed posiłkiem. Podczas oczyszczania wątroby należy jeść wegetariańskie jedzenie. Białko zwierzęce ładuje narządy wewnętrzne i zakłóca normalne oczyszczanie. Pamiętaj, że gryka jest używana na pusty żołądek..
 • Pokarmy oczyszczające wątrobę mogą być bardzo smaczne: miód służy do zabiegów oczyszczających. Wypij szklankę wody na pusty żołądek, odczekaj 30 minut, a następnie wypij wodę z miodem (wystarczy dodać 1 łyżkę. L.). Powinieneś położyć się na łóżku i położyć ciepłą podkładkę grzewczą na brzuchu. Po 1,5 godziny możesz przykucnąć, wykonać ćwiczenia oddechowe, a następnie zjeść śniadanie.
 • Do procedur czyszczenia stosuje się bulion z dzikiej róży. Weź trzy łyżki jagód, zalej wrzącą wodą w ilości 500 ml. Pij napój rano 50 minut przed posiłkiem. Kurs przyjmowania - 5 dni w tygodniu.

Po oczyszczeniu należy przestrzegać diety; Ważne jest, aby wziąć pod uwagę stan jelita. Jedz pokarmy, które oczyszczają jelita. Należy zapewnić zapobieganie zaparciom, w przeciwnym razie toksyny przenikną z żył i zakłócą funkcjonowanie wątroby. Po oczyszczeniu wątroby wskazana jest dieta na owocach i warzywach. Dobrze jest jeść marchewki, buraki, kalafior, śliwki, jabłka.

Szkodliwe produkty

Przede wszystkim musisz porzucić jedzenie przygotowane w niehigienicznych warunkach: mówimy o ulicznym fast foodie. W rzeczywistości każdy fast food jest zły. Jeśli regularnie jesz takie jedzenie, narządy odczują duże obciążenie. Metabolizm zostanie spowolniony, a organizm nie będzie w stanie całkowicie usunąć toksyn. Jedzenie fast foodów może powodować zatrucie wątroby, co będzie wymagać leczenia. Zaleca się porzucenie tłustego mięsa, tłuszczu: w przypadku chorób wątroby królik, gęś, kaczka są przeciwwskazane. Produkty z mąki należy stosować ostrożnie: ważne jest, aby nie przejadać się. Pieczenie masła zaburza metabolizm.

Wątroba nie lubi:

 1. pieczeń;
 2. wędzony;
 3. słony;
 4. ostry;
 5. konserwowy;
 6. tłuste mięso, tłuszcz;
 7. kwaśne jagody;
 8. Czarna herbata;
 9. przyprawy;
 10. przyprawa;
 11. szczaw;
 12. szpinak;
 13. dym tytoniowy;
 14. alkohol;
 15. substancje zawarte w lekach.

Aby zapobiec chorobom, musisz całkowicie porzucić alkohol: alkohol jest szkodliwy w każdej dawce. Przypadki odnotowano, gdy picie alkoholu prowadziło do chorób sercowo-naczyniowych. Nie przegap faktu, że na rynku znajduje się duża liczba niskiej jakości produktów alkoholowych. Pamiętaj: alkohol jest wrogiem numer jeden dla wątroby!

Brak leków prowadzi do katastrofalnych konsekwencji. W farmaceutykach istnieje wiele leków szkodliwych dla wątroby. Nie samoleczenia. Leki są przyjmowane za zgodą lekarza: ignorowanie recepty specjalisty jest niedopuszczalne! Zanim wypijesz pigułkę wybraną według własnego uznania, musisz pomyśleć o konsekwencjach. Ekologia wpływa również na wątrobę: spaliny, toksyczne chemikalia zakłócają jej funkcjonowanie.

I wreszcie palenie. Prowadzi to do różnych chorób. Tytoń podrażnia płuca. Substancje, które osoba wdycha, zawierają substancje rakotwórcze, po prostu przenikają do wątroby. Palenie prowadzi do strzępienia się narządów wewnętrznych - udowodniony fakt.

Traktuj wątrobę

Leczenie, objawy, leki

Jaki płyn wydziela wątroba?

Naruszenie odpływu żółci (cholestaza)

Cholestaza występuje jako powikłanie w różnych chorobach, jest ich przejawem. Pojęcie cholestazy łączy dwa terminy „warunek” i „żółć”. Żółć jest niezbędnym składnikiem prawidłowego przebiegu trawienia. Naruszenie odpływu żółci prowadzi do złego stanu zdrowia, upośledzonego wchłaniania składników odżywczych.

Naruszenie odpływu żółci i problemy z jej powstawaniem - oznaki cholestazy.

 • 1 To, co nazywa się odpływem żółci?
 • 2 powody naruszenia
 • 3 Manifestacja choroby
 • 4 Diagnostyka
 • 5 Terapia
 • 6 diet
 • 7 Gimnastyka
 • 8 Terapia naturalna
 • 9 Prognozy dotyczące powrotu do zdrowia

To, co nazywa się odpływem żółci?

Ilość spożywanego pokarmu, jego jakość wpływa na działanie żółciopędne wydzielniczego płynu. W procesie trawienia płyn miesza się z kwasami tłuszczowymi, rozpuszczając je, pomaga wchłanianie witamin, aminokwasów, oczyszcza organizm ze szkodliwych toksyn. Pomiędzy posiłkami żółć jest nadal wydzielana, ale nie dostaje się do żołądka, ale do specjalnego narządu znajdującego się pod wątrobą (woreczek żółciowy). Płyn gromadzi się w pęcherzyku żółciowym, czekając na nowy posiłek. W połączeniu z płynem wydzielniczym wydzielanym przez wątrobę przechodzi do przewodów dwunastnicy.

Odpływ żółci do światła dwunastnicy jest zaburzony, problemy z jego powstawaniem są oznakami cholestazy. W zaburzeniach odpływu rozróżnia się dwie formy przebiegu choroby: ostrą i przewlekłą. Istnieją dwa rodzaje odchyleń od normy:

 • Wewnątrznerkowe. Występuje w wyniku choroby wątroby spowodowanej wirusem, infekcją lub przewlekłym bolesnym stanem narządu.
 • Extrarenal. Winowajcą powikłania jest choroba dwunastnicy, trzustki.

Powrót do spisu treści

Przyczyny naruszenia

Choroby wątroby, takie jak marskość wątroby lub zapalenie wątroby, prowadzą do naruszenia właściwości żółciopędnych.

W małych kanałach wątroby powstaje żółć, a przewody żółciowe natychmiast pomagają w jej promocji. Wspólny przewód żółciowy jest nierozerwalnie związany z trzustką, płyn wydzielniczy płynie do dwunastnicy wzdłuż niego. Każdy obszar ruchu żółci może zostać zakłócony przez awarie. Naruszenie właściwości żółciopędnej występuje z kilku powodów:

 • brak zmniejszenia ścian pęcherzyka żółciowego, przewody żółciowe prowadzą do pogorszenia zdolności organizmu do popychania żółci;
 • ściskanie narządu spowodowane procesem zapalnym sąsiednich narządów, ciąża, nietypowe ułożenie wnętrz, duże obciążenie, uraz;
 • zawartość cholesterolu w żółci powyżej normy prowadzi do naruszenia metabolizmu lipidów;
 • zwiększony poziom hormonów w czasie ciąży, podczas przyjmowania tabletek hormonalnych, menopauza prowadzi do zaburzenia syntezy kwasów tłuszczowych;
 • ograniczenie, jednorodność w żywieniu prowadzi do ograniczonego odpływu;
 • choroby wątroby (marskość, zapalenie wątroby);
 • niska zawartość złożonych lipidów zapobiega pogrubieniu żółci;
 • zapalny, alergiczny proces woreczka żółciowego.

Choroba nie ma wyraźnych ograniczeń wiekowych, problemy z żółcią mogą wystąpić zarówno u dorosłych, jak iu dzieci. Występuje na tle przyjmowania leków, niedożywienia i chorób..

Powrót do spisu treści

Manifestacja choroby

Przy awarii odpływu gromadzenie się płynu wydzielniczego w tkankach jest nieuniknione. Manifestacje choroby, w zależności od stopnia, charakteru choroby, mogą wystąpić w niezauważalnej lub wyraźnej formie. Długiemu przewlekłemu procesowi mogą wcale nie towarzyszyć objawy, a pierwsze objawy pojawiają się miesiące później. Przeciwnie, z ostrym przebiegiem objawy pojawiają się gwałtownie, spontanicznie. Główne cechy wyróżniające to:

 • ból w prawym podżebrzu;
 • badanie dotykowe odczuwa wielkość wątroby;
 • białka skóry i oczu zmieniają kolor na żółty;
 • zwykły kolor zmian moczu, nabiera ciemnego koloru;
 • zawyżone ilości kwasów tłuszczowych powodują bezbarwny kał, konsystencję przypominającą owsiankę;
 • silne swędzenie skóry;
 • formacja kamienna;
 • problemy z wchłanianiem składników odżywczych prowadzą do braku witamin, w wyniku czego: pogorszenie wzroku, suchość skóry, krwawienie, kruche kości, utrata masy ciała.

Po odczuciu powyższych objawów należy skonsultować się z lekarzem, aby przeprowadzić pełną diagnozę, potwierdzić diagnozę i zapewnić terminową opiekę medyczną.

Powrót do spisu treści

Diagnostyka

Aby potwierdzić diagnozę, konieczne jest wykonanie badań krwi, badań moczu, a także USG.

Potwierdź rzekomą, zgodnie z objawami, diagnozę można przeprowadzić, przeprowadzając pełne badanie diagnostyczne. Lekarz prowadzący przestrzega następującego planu:

 • przesłuchiwanie pacjenta, zbieranie informacji o pojawieniu się żółtaczki, swędzenie;
 • wykrycie choroby wątroby;
 • wyjaśnienie informacji o infekcjach i spożywaniu alkoholu;
 • badanie, badanie dotykowe, potwierdzające powiększenie wątroby, ujawniające zażółcenie skóry;
 • analiza kału;
 • Analiza moczu;
 • badanie krwi;
 • wykonuje się ultradźwięki, które pomagają zidentyfikować rozszerzenie przewodów, możliwe zmiany w pęcherzyku żółciowym;
 • w ostrym przekrwieniu, w celu wykrycia nieprawidłowości, skan MRI, fluoroskopia;
 • pobrana biopsja wątroby pozwala lepiej zrozumieć, jakie zmiany zaszły w narządzie.

Powrót do spisu treści

Terapia

Leki choleretyczne, witaminy i leki przeciwpasożytnicze są potrzebne do leczenia choroby..

Leczenie choroby odbywa się z naciskiem na indywidualne cechy pacjenta. Głównym celem jest zidentyfikowanie źródła, złagodzenie objawów, normalizacja stanu pacjenta. Kompleksowa terapia składa się z procedur medycznych. Wybór leków odbywa się indywidualnie. Efekt terapeutyczny leków ma różnorodny charakter:

 • multiwitaminy mają na celu przywrócenie dobrego samopoczucia i wzmocnienie odporności;
 • leki, które pomagają wyeliminować swędzenie („cholestyramina”, „fenobarbital”);
 • leki odnawiające komórki wątroby, które eliminują zatrucie (Ursofalk);
 • leki żółciopędne („Allohol”, „Hologon” i inne);
 • tabletki poprawiające błonę komórkową wątroby (Silimar, Heptral);
 • pozbywanie się toksyn za pomocą Hofitolu;
 • pacjentowi uzależnionemu od przyjmowania napojów alkoholowych przepisuje się leki, które pomagają oczyścić organizm z trucizn powstających w wyniku przedłużonego spożycia alkoholu;
 • po wykryciu robaków przepisywane są przeciwpasożytnicze środki terapeutyczne;
 • koniecznie obejmują dodatkowe spożycie witaminy K, która zapobiega krwawieniu.

Na ostrym etapie, w bardzo trudnych sytuacjach, zalecana jest procedura pobierania krwi, która pozwala oczyścić krew z toksyn.

Terapia odbywa się w szpitalu, pod nadzorem specjalistów, dopiero po uzyskaniu zgody lekarza na dalsze przyjmowanie leków w domu, pacjent zostaje wypisany ze szpitala.

Powrót do spisu treści

Diety

Dieta jest integralną częścią terapii.

Integralną częścią terapii jest dieta. Dieta koryguje zastój żółci, normalizuje stan organizmu. Przede wszystkim pokarmy zawierające tłuszcze zwierzęce są wyłączone z diety. Stagnacja żółci zaostrza smażone, wędzone, pikantne, słone, alkoholowe jest zabronione. Aby poprawić stan, nie używaj następujących produktów:

 • śmietana, czekolada, słodycze;
 • niesłodzone jagody, kwaśne kompoty, galaretka;
 • przyprawy;
 • Kawa;
 • jajka
 • buliony.

Warto jeść więcej razy, w małych porcjach. Dieta obejmuje:

 • wołowina, niskotłuszczowe ryby;
 • owsianka (kasza gryczana, płatki owsiane);
 • zupy warzywne;
 • niskotłuszczowe produkty mleczne;
 • warzywa i owoce, nie można rzodkiewki, czosnek, szpinak, cebula, szczaw;
 • dżem, miód;
 • słaba herbata i kawa z mlekiem.

Podczas gotowania używaj produktów, które stymulują redukcję ścian bańki:

 • olej roślinny;
 • koperek, pomidor, seler;
 • świeżo wyciśnięty sok z buraków, kapusty;
 • pozostałości ziaren ziarna.

Zasady dietetycznego jedzenia mają na celu ułatwienie pracy narządów, przywrócenie zdrowego stanu.

Powrót do spisu treści

Gimnastyka

Ćwiczenia gimnastyczne pomagają rozwinąć oddychanie przez przeponę, stymulują krążenie krwi, poprawiają stan mięśni jelit i żółci. Ćwiczenia najlepiej wykonywać rano, przed śniadaniem. Liczba powtórzeń powinna osiągnąć 5 razy. Ćwiczenia:

 1. Kładziemy się na plecach, oddychamy przeponą. Wdychanie - wydmuchujemy brzuch, wydychanie - wciągamy.
 2. Leżąc na plecach, nogi zgięte w kolanach. Biorąc oddech, przyciągnij nogi do brzucha, dotknij ich głowy. Wydychając, zajmujemy pozycję wyjściową.
 3. Pozycja wyjściowa jak w zadaniu nr 2. Obróć nogi zgięte w kolanach najpierw w prawo, a następnie w lewo.
 4. Leżąc na plecach, unieś zgięte nogi i symuluj kroki.

Powrót do spisu treści

Terapia naturalna

Naturalne rośliny pomogą przywrócić prawidłowe funkcjonowanie układu żółciowego.

Naturalne rośliny żółciopędne pomogą usunąć stagnację i przywrócić prawidłowe funkcjonowanie układu żółciowego. Doskonały wynik zapewnia zintegrowane stosowanie składników naturalnych i leczniczych.

Sposoby na zwiększenie funkcji żółciopędnej, ale przy wyborze leczenia środkami ludowymi warto skonsultować się ze specjalistą. Ziołowe składniki zawarte w przepisach mają na celu korygowanie złego funkcjonowania wątroby, rozszerzanie przewodów, usuwanie kamieni i stymulowanie odpływu żółci. Popularne sposoby ludowe:

 • Zagotuj szklankę wody, dodaj do niej 1 łyżkę suchych liści brzozy i gotuj przez 30 minut. Schłodzić bulion przez 10 minut, przecedzić. Weź przed posiłkami, 1/3 szklanki.
 • 1 łyżka posiekanych liści pokrzywy i dzikiej róży do zaparzenia w szklance wody przez 15 minut. Nalegamy 45 minut. Weź ¼ szklanki przez cały dzień.

Powrót do spisu treści

Prognozy dotyczące powrotu do zdrowia

Jeśli diagnoza zostanie postawiona na czas, nie będzie żadnych komplikacji w postaci nowotworów złośliwych, a leczenie przynosi ulgę - rokowanie jest pozytywne. Odpowiedzialnie warto leczyć odżywianie. Musisz przestrzegać diety nie tylko podczas leczenia, ale także po wyzdrowieniu.

Nie czekaj, aż objawy znikną; skonsultuj się z lekarzem. Przewlekły stan problemu prowadzi do powikłań w postaci kamieni, niewydolności wątroby. Będzie można poprawić sytuację wyłącznie metodą chirurgiczną..

Choroba niewydolności wątroby: objawy i leczenie

Jeśli jedna lub więcej funkcji wątroby jest upośledzona, oznacza to stan patologiczny. Jego nazwa to niewydolność wątroby, objawy choroby wyrażają się w kilku głównych zespołach..

Jakie są objawy choroby??

Objaw kliniczny choroby można podzielić na zespół:

 • cholestaza;
 • cytoloza;
 • nadciśnienie wrotne.

Objawy cholestazy przejawiają się w nienormalnym odpływie żółci z wątroby. Przewody żółciowe są ściśnięte, więc uszkodzone hepatocyty nie są w stanie usunąć żółci. Produkty rozpadu hemoglobiny nie są w stanie wychodzić z kałem i żółcią. Takie zmiany w ciele pociągają za sobą gromadzenie się składników żółciowych we krwi, które zmieniają kolor tkanek i kału. Wysoka zawartość składników rozkładających hemoglobinę powoduje toksyczne i alergiczne działanie na skórę, w którym to przypadku pacjent może odczuwać swędzenie i pieczenie.

Jednym z najjaśniejszych objawów manifestacji tej grupy objawów jest żółtaczka. Pacjent ma zabarwienie błon śluzowych i skóry. Barwienie błony śluzowej jest znacznie jaśniejsze. Kolor może wahać się od jasnożółtego do zielonego lub pomarańczowego..

Objawy zespołu cholestazy: przebarwienie kału i ciemne zabarwienie moczu. Kał staje się jasny beż, a kolor moczu jest ciemnobrązowy.

W rzadkich przypadkach pacjenci mogą skarżyć się na ból w prawym podżebrzu. Najczęściej ból pogarsza się po jedzeniu. Z reguły ból nie jest stały i objawia się w postaci ataków.

Zespół cytolozy objawia się tym, że wątroba nie jest w stanie trawić tłuszczów. Niebezpieczeństwo tego zjawiska stanowi naruszenie trawienia w ciele. Ponadto produkty rozpadu tkanki wątroby przenikają do krwi, co w rezultacie prowadzi do zatrucia organizmu. Jeśli zatrucie organizmu jest spowodowane wirusowym zapaleniem wątroby, wówczas w takich przypadkach toksyny uwalniane podczas życia wirusa mogą dostać się do krwi.

Objawy niewydolności wątroby są wyrażane u pacjenta w postaci nudności, ciągłych wymiotów, zaburzeń stolca, braku apetytu. Z reguły wymioty i nudności występują po jedzeniu. Wypróżnienie u pacjenta może wystąpić 2 do 4 razy dziennie. Niektórzy pacjenci mogą mieć dziwne pragnienie zjedzenia czegoś niejadalnego, takiego jak kreda lub ziemia..

Zatrucie objawia się w postaci osłabienia, gorączki, złego samopoczucia i bólu stawów.

Objawy nadciśnienia wrotnego obserwuje się w przypadku postępu stanu patologicznego. Ciśnienie żylne w wątrobie stopniowo wzrasta, w wyniku czego płyn gromadzi się w jamie brzusznej. W takiej sytuacji brzuch pacjenta może znacznie się rozszerzyć. Ponadto pajączki obserwuje się w ramionach lub brzuchu. Plamy krwi są prezentowane w postaci naczyń, które złuszczają się z żył wrotnych. Powstają naczynia pomocnicze łączące duże żyły ze sobą..

Objawy stanu patologicznego: niedokrwistość, niedowład jelitowy, ból serca lub obrzęk płuc. W przypadku chorób wątroby pacjenci mają nieświeży oddech.

Objawy kliniczne postaci ostrej i przewlekłej

Z reguły ostra niewydolność wątroby na utajonym etapie rozwoju nie pojawia się w żaden sposób, dlatego objawy i leczenie są ze sobą powiązane. Pacjent na nic nie narzeka. Naruszenie wątroby można wykryć podczas badania. Pierwszy etap charakteryzuje się pojawieniem się objawów cholestazy, nadciśnienia wrotnego, a także nudności i wymiotów. U pacjentów na tym etapie rozwoju patologii obserwuje się niewielkie zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym.

W drugim etapie ostra niewydolność wątroby ma wyraźną symptomatologię. Hamowanie ośrodkowego układu nerwowego jest zaostrzone i wywołuje odruchy patologiczne. Objawy zatrucia stają się wyraźne. Wątroba stopniowo zmniejsza się i gdy czuje się, że nie można jej zidentyfikować. W tym momencie pacjenci mogą mieć cuchnący oddech.

Pacjent może stracić przytomność i zapaść w śpiączkę. Stan patologiczny obejmuje niewydolność serca, nerek oraz obrzęk płuc i mózgu. Ostatnim etapem ostrej postaci choroby wątroby jest głęboka śpiączka. Pacjent przestaje reagować na bodźce. Głęboka śpiączka jest śmiertelna.

Czas trwania każdego etapu może się różnić i trwać kilka godzin lub dni. Dzięki terminowej pomocy medycznej niewydolność wątroby można wyleczyć..

Przewlekła postać procesu patologicznego ma 4 etapy rozwoju. W pierwszym etapie wątroba pozostaje zdrowa. Pacjent może odczuwać wymioty, nudności i osłabienie. W drugim etapie apetyt znika, stolec jest zepsuty, nudności nasilają się. Ponadto cierpi układ nerwowy. Pacjent ma problemy z koordynacją, hamowaniem i utratą pamięci. Na tym etapie rozwoju wątroba pełni tylko część swoich funkcji.

Jeśli pomoc nie zostanie udzielona w odpowiednim czasie, choroba przechodzi do następnego etapu, a objawy stają się jaśniejsze. Występują problemy z mową, osłabieniem, przebarwieniami kału, zmianą odcienia moczu i swędzeniem skóry. W trzecim etapie wydajność wątroby jest znacznie zmniejszona.

Ostatnim etapem choroby jest śpiączka wątrobowa. W takim przypadku wątroba przestaje pełnić jakąkolwiek funkcję i po prostu umiera. Pacjent traci przytomność i zapada w śpiączkę. Odruchy na bodźce zewnętrzne zmniejszają się z czasem i całkowicie zanikają. Pacjent umiera.

Czas trwania każdego etapu może się różnić w zależności od cech ciała. Może trwać kilka dni lub lat. W przewlekłej postaci stanu patologicznego objawy nie są tak wyraźne. Nieleczony wynik może być nieodwracalny..

Ostre leczenie

W zależności od stadium patologii i wyrażonych objawów lekarz przepisuje odpowiednie leczenie. Głównym zadaniem lekarza prowadzącego jest wyeliminowanie przyczyny rozwoju procesu patologicznego w ciele. Przy pierwszych objawach choroby konieczne jest natychmiastowe rozpoczęcie leczenia. Odbywa się to w szpitalu, a zaostrzenie objawów - na intensywnej terapii. Jeśli w ciągu 10 dni możliwe jest utrzymanie podtrzymania życia pacjenta, wówczas pacjent ma szansę na powrót do zdrowia.

Leczenie ostrej postaci choroby można podzielić na kilka etapów. W przypadku krwawienia pacjentowi przepisuje się leki hemostatyczne, na przykład witaminy P i K, kwas aminokapronowy i kwas askorbinowy oraz fibrynogen. W razie potrzeby lekarz może wykonać operację w celu przywrócenia integralności naczyniowej. Jeśli te środki nie są skuteczne, pacjent otrzymuje transfuzję krwi.

Leczenie choroby ma na celu zmniejszenie zatrucia organizmu. Pacjent jest oczyszczony z jelit, zalecana jest dieta bez białka, podawane są leki stymulujące jelita.

Ponadto pacjentowi wstrzykuje się sól fizjologiczną, roztwory soli fizjologicznej, które pomagają przywrócić objętość krążącej krwi. Aby poprawić krążenie krwi w obrzęku komórek wątroby, wprowadza się leki osmotyczne, tiotriazolinum i Droperidolum..

Leczenie niewydolności wątroby obejmuje stosowanie leków przywracających wątrobę. Najskuteczniejsze aminokwasy to tyrozyna lub fenyloalanina, kwasy tłuszczowe i witaminy z grup P i B..

Pacjentowi przepisuje się środki uspokajające, duaretiki i leki poprawiające krążenie krwi w mózgu.

Przewlekłe leczenie

Jeśli na wczesnym etapie zdiagnozowano przewlekłą niewydolność wątroby, leczenie w tym przypadku będzie bardziej skuteczne. Przede wszystkim należy pozbyć się przyczyn, które wywołały proces patologiczny. Ponadto jelita pacjenta są oczyszczane, ponieważ mikroflora jelitowa promuje produkcję amoniaku, który następnie dostaje się do krwioobiegu. Lewatywy oczyszczające spędzają 2 razy dziennie. Jeśli patologia doprowadziła do powikłań, należy również przeprowadzić ich leczenie..

W przewlekłej postaci choroby lekarze przepisują laktulozę: Dufalac lub Portolac. Leki te przywracają kwasowość jelit. Pacjent przyjmuje także antybiotyki o szerokim spektrum działania, aminokwasy i witaminy. Wśród antybiotyków lekarze zalecają neomycynę. Hamuje mikroflorę jelitową, która uwalnia amoniak. Neomycyna nie ma toksycznego wpływu na organizm.

Integralną częścią leczenia jest stosowanie preparatów potasu, które uzupełniają niedobór substancji w organizmie. Leczenie odbywa się pod nadzorem lekarza, ponieważ przedawkowanie tego leku może wywołać niewydolność serca..

W leczeniu postaci przewlekłej szczególną rolę odgrywają hepatoprotektorzy: Essential Forte i Heptral.

Leki te poprawiają regenerację wątroby, przyczyniają się do neutralizacji kwasów żółciowych..

Na etapie śpiączki w ostrej i przewlekłej postaci stanu patologicznego stosuje się nowoczesne pozaustrojowe metody leczenia. Za pomocą hemodializy krew pacjenta oczyszcza się z toksycznych substancji za pomocą specjalnych filtrów. Plazmafereza dobrze sprawdza się w leczeniu niewydolności wątroby. W takim przypadku krew jest oczyszczana z toksyn, a osocze wraca do krwioobiegu.

Jeśli funkcjonowanie wątroby jest zaburzone, a dotknięty obszar narządu został już usunięty, wówczas w tym przypadku wykonuje się przeszczep wątroby. Tylko niewielka część narządu jest pobierana od dawcy. Taka operacja nie jest niebezpieczna dla dawcy, ponieważ wątroba jest z czasem przywracana.

Podczas takiej operacji prawdopodobnie przeszczepiony organ nie zakorzenia się. W takim przypadku pacjent jest zmuszony do przyjmowania hormonów i cytostatyków przez resztę życia.

Wskazaniami do takiej procedury są wrodzona patologia narządu, guz wątroby, zapalenie wątroby i marskość wątroby. Główną wadą tej metody leczenia jest wysoki koszt operacji. Przeszczep wątroby może prowadzić do rozwoju powikłań w postaci chorób serca lub płuc.

Zakażenie rotawirusem u dzieci: objawy i leczenie

Ścieżki infekcji i patogenezy

Możesz stać się ofiarą infekcji rotawirusem tylko poprzez bezpośredni kontakt z inną osobą, która jest nosicielem patogenu. Osoba, która jest nosicielem rotawirusa, może wydzielić go do środowiska w ciągu dwudziestu jeden dni. Wiedząc, czym jest infekcja rotawirusem, możesz z łatwością chronić swoje dziecko przed kontaktem z chorymi dziećmi. Do grupy ryzyka należą dzieci karmione piersią, ponieważ ich odporność jest znacznie słabsza.

Warto również wspomnieć, że wzrost infekcji rotawirusem występuje w czasie, gdy dziecko wchodzi do zespołu dziecięcego - przedszkola, przedszkola i szkoły wczesnego rozwoju. Nawet najlepiej prosperujący zespół nie jest w stanie całkowicie chronić dziecka przed możliwością zachorowania na grypę jelitową. Dziecko może stać się celem infekcji rotawirusem w klinice, poddawanej rutynowym badaniom, w parku, na karuzeli oraz w supermarkecie, dotykając jasnych zabawek.

W środowisku zewnętrznym rotawirus jest wydalany wraz z kałem, dlatego wiodącym jest przenoszenie typu kałowo-ustnego. Kontakt z domem jest możliwy, jeśli dzieci korzystały z tych samych artykułów gospodarstwa domowego, co nosiciel zakażenia rotawirusem. Lekarze nie znaleźli dowodów na to, że choroba przenoszona jest przez kropelki w powietrzu.

Rotawirus jest odporny na suche powietrze, można go znaleźć na gładkich powierzchniach (na podłodze, na zabawkach itp.). Wirus żyje w wodzie, dlatego należy zachować ostrożność w basenach, saunach i atrakcjach wodnych dla dzieci. Nie będzie można pozbyć się rotawirusa za pomocą mydła i innych domowych środków dezynfekujących - radzą sobie tylko z koncentratami alkoholu, jodu i chloru.

Czynnik sprawczy zlokalizowany jest w górnej części przewodu żołądkowo-jelitowego, najczęściej w nabłonku dwunastnicy. Tutaj rotawirus ma szkodliwy wpływ na komórki jelita cienkiego, powodując ich śmierć. Infekcja może się kumulować, nie tylko osadzając się na błonie śluzowej, ale także dostając się do światła jelita. Badania pokazują, że błona śluzowa jest wygładzona, kosmki są skrócone, błona śluzowa jest nasycona komórkami jednojądrzastymi.

Martwe komórki zaczynają się regenerować przez niedojrzałe elementy, które nie są w stanie wchłonąć składników odżywczych i węglowodanów. Naruszenie syntezy disacharydazy prowadzi do nadmiaru substancji w okrężnicy. Ten stan z kolei powoduje biegunkę osmotyczną..

Często zakażenie rotawirusem u dzieci występuje w połączeniu z innymi chorobami bakteryjnymi i wirusowymi, co pogarsza przebieg choroby.

Objawy choroby u dzieci

Dzieci chorują na cięższą chorobę niż dorośli. Zwykle pierwsze oznaki infekcji można zauważyć w ciągu trzydziestu sześciu godzin od infekcji. Okres inkubacji wynosi do pięciu dni. Okres zaostrzenia trwa od trzech do siedmiu dni, po których następuje remisja. W ciężkich przypadkach ostry okres może trwać dłużej niż tydzień..

Pierwszymi objawami infekcji rotawirusem są gwałtowny wzrost temperatury, wymioty i biegunka. W ciągu dnia dziecko może wypróżniać się od dziesięciu do piętnastu razy. Kolor stolca zmienia się naturalnie z jasnożółtego w pierwszym dniu choroby, na brudno-szary pod koniec ostrego okresu.

Oprócz tych objawów połowa chorych dzieci ma katar, ból podczas połykania i przekrwienie jamy ustnej i gardła. W ostrym okresie dzieci cierpią z powodu załamania, braku apetytu, bólów głowy i silnego osłabienia. Już rano dzieci nie mogą wstać z łóżka, stają się nastrojowe, ospałe, skarżą się na ból brzucha, nudności. Małe dzieci nie mogą wskazać tego objawu, dlatego płaczą, przyciągają nogi do brzucha i przyjmują „pozę zarodka”, aby złagodzić ból.

Odwodnienie jest szczególnie dotkliwe u małych dzieci - tracą wagę, stają się słabe, senne. Konsekwencje odwodnienia mogą być różne - trudności w oddychaniu, skurcze, utrata przytomności. Reakcja dzieci w wieku poniżej jednego roku na odwodnienie objawia się opóźnieniem oddawania moczu o co najmniej trzy godziny, przy braku kropel potu, łez i suchego języka. Być może fontanelle.

W każdej chwili mogą wystąpić wymioty, objaw ten nie jest związany z jedzeniem - nawet wymioty z domieszką śluzu występują na pusty żołądek i po jedzeniu z niestrawionymi cząstkami jedzenia. Nawet szklanka wody, wypita jednym łykiem, wywołuje zakneblowanie. Wzrost temperatury następuje stopniowo, ale wieczorem wskaźniki u dziecka osiągają trzydzieści dziewięć stopni i więcej.

Temperaturę trudno jest obniżyć; trwa ona średnio około pięciu dni, spada tylko rano. Jak długo trwa wzrost temperatury, zależy od ciężkości choroby, indywidualnych mechanizmów obronnych organizmu, organizacji leczenia choroby. Rodzice nie powinni obniżać temperatury swojego dziecka i dawać środki przeciwbólowe przed badaniem przez specjalistę - może to wpłynąć na obraz przebiegu choroby i prowadzić do błędnej diagnozy.

Przy odpowiednio zorganizowanym leczeniu ta symptomatologia jest eliminowana po 5-7 dniach, ale stolec jest regulowany nieco dłużej.

Jeśli pojawią się te objawy choroby, należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ objawy infekcji rotawirusem są podobne do cholery lub salmonellozy. Przed leczeniem dziecka kał jest analizowany pod kątem przydziału patogenu. We wczesnych dniach choroby kliniczne badanie krwi wykaże wzrost szybkości sedymentacji erytrocytów, ale już poza fazą ostrą wskaźnik normalizuje się, chociaż dziecko jest nadal potencjalnie niebezpieczne dla innych. Właściwa diagnoza różnicowa pozwoli ustalić dokładną przyczynę stanu patologicznego i zalecić odpowiednie leczenie.

Leczenie infekcji rotawirusem

Leczenie infekcji rotawirusem u dzieci polega na eliminacji ciężkich objawów i zapobieganiu odwodnieniu. Jeśli dziecko jest małe, może być konieczna hospitalizacja, ponieważ dzieci poniżej szóstego miesiąca życia reagują bardzo szybko na nawet najmniejsze odwodnienie. Określone narzędzia nie istnieją. W przypadku infekcji rotawirusem antybiotyki są nieskuteczne. Podstawowe zasady leczenia to:

 • Monitorowanie układu moczowego i sercowo-naczyniowego.
 • Wyjątek od diety fermentowanych produktów mlecznych. Dieta oparta jest na lekkostrawnych produktach spożywczych, głównie w postaci płynnej..
 • Jedzenie tylko w małych porcjach. Przed karmieniem dziecka infekcją rotawirusem należy poczekać na pojawienie się apetytu. Przymusowe karmienie jest surowo zabronione..
 • Alternatywna dieta, która może zastąpić zwykłe posiłki. Zwykle dzieci w tym stanie jedzą galaretkę domowej roboty, bulion z kurczaka. Możesz jeść słodzoną owsiankę ryżową. Główną zasadą są porcje ułamkowe, aby zapobiec odruchowi wymiotnemu..
 • W przypadku ciężkich oznak zatrucia sorbenty mogą być stosowane do usuwania toksyn z organizmu - węgiel aktywny, Polysorb, żel Enteros, Polyphepan, Smecta dla dzieci.
 • Możesz wybrać spraye przeciwzapalne do higieny jamy ustnej i przepłukać nosogardło miękkimi roztworami solą.
 • W celu regulacji metabolizmu wody i soli oraz uzupełnienia utraty płynów (podczas ciężkiej biegunki i wymiotów) specjalne preparaty są wskazane w małych objętościach. Wybierając, co dać podczas odwodnienia, lepiej zatrzymać się w Rehydron. Hydrovit, elektrolit Humana są podawane bardzo małym dzieciom.
 • Leki przeciwgorączkowe należy podawać tylko w przypadkach, gdy temperatura przekracza wskaźnik trzydziestu ośmiu stopni. Poniżej tego znaku nie obniżaj temperatury, ponieważ rotawirus umiera na poziomie trzydziestu ośmiu stopni i więcej. Wśród leków można wybrać Ibuprofen, Viburkol, Analdim, Paracetamol, Cefecon. Jeśli dziecko trudno toleruje leki lub opiera się pigułkom i czopkom, możesz zastosować prostą, ale skuteczną metodę obniżenia temperatury. Cieple ubierają dziecko, ale go nie mylą, aw pokoju, w którym dziecko się znajduje, otwierają okno lub balkon. Doprowadzi to do przywrócenia równowagi temperaturowej między ciałem a środowiskiem. Również ta metoda jest dobra, biorąc pod uwagę fakt, że dziecku trudno jest przyjmować jedzenie w ogóle, a nie tylko leki. Przed leczeniem dziecka lekami przeciwgorączkowymi należy zapoznać się z dawką i podać lek w zależności od wieku.

Po zakończeniu leczenia infekcji rotawirusem należy zachować ostrożność, aby przywrócić mikroflorę jelitową. W tym celu dziecku podaje się Linex, Bifiform, Acipol (zgodnie z zaleceniami lekarza).

Zapobieganie infekcji rotawirusem polega na ograniczeniu kontaktu dziecka z dziećmi - nosicielami rotawirusa, zgodnie z zasadami higieny osobistej. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca szczepienie dzieci we wczesnym wieku (od sześciu miesięcy do trzech lat), aby organizm miał już przeciwciała przeciwko rotawirusowi.

Obecnie używany jest amerykański agent Rotarix. Szczepionka kapie do ust dziecka, nie ma potrzeby wykonywania zastrzyku. Rotarix jest kapany dwukrotnie z przerwą dwóch miesięcy. Pierwsze szczepienie przeprowadza się w dwa miesiące od urodzenia, drugie w czwartym. Szczepienia pomogą zminimalizować objawy w przyszłości..