Cholestaza

  • Kamienie żółciowe

    Kamienie żółciowe znajdują się u 10-15% mieszkańców naszej planety, więc zjawisko to można uznać za powszechne.W Rosji występuje u 3–10% populacji. Kobiety chorują 2 razy częściej niż mężczyźni.

  • Rozproszone zmiany w miąższu wątroby w badaniu ultrasonograficznym

    HepatologPowiązane specjalizacje: gastroenterolog, terapeuta.Adres: St. Petersburg, Academician Lebedev St., 4/2.Diagnostyka ultrasonograficzna udowodniła swoją wysoką skuteczność od wielu lat.